Vẻ đẹp 4 khu nghỉ dưỡng ra đời trong Covid-19

Vẻ đẹp 4 khu nghỉ dưỡng ra đời trong Covid-19 Trong nội khu là những gốc tùng La Hán cùng tạo hình bonsai, đèn đá, suối cạn, cầu đá... Khu nghỉ dưỡng có 2 khu vực tắm suối khoáng nóng là Public Onsen (cộng đồng) và Private Onsen (riêng tư), với nguồn nước được lấy trực tiếp từ nguồn suối nước nóng Quang Hanh. Trên ảnh là khu phòng nghỉ và nơi tắm khoáng riêng tư, từng căn Washitsu. Du khách có thể nghỉ ngơi theo giờ hoặc qua đêm, tại mỗi phòng đều có bể tắm riêng.

Trong nội khu là những gốc tùng La Hán cùng tạo hình bonsai, đèn đá, suối cạn, cầu đá... Khu nghỉ dưỡng có 2 khu vực tắm suối khoáng nóng là Public Onsen (cộng đồng) và Private Onsen (riêng tư), với nguồn nước được lấy trực tiếp từ nguồn suối nước nóng Quang Hanh.

Trên ảnh là khu phòng nghỉ và nơi tắm khoáng riêng tư, từng căn Washitsu. Du khách có thể nghỉ ngơi theo giờ hoặc qua đêm, tại mỗi phòng đều có bể tắm riêng.

Có thể bạn muốn xem