Sân chơi Thách thức Sáng tạo – Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2022

Sân chơi Thách thức Sáng tạo – Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2022 Thông tin từ ban tổ chức: Từng cặp hai cá nhân/nhóm/tổ chức/doanh nghiệp hoạt động giữa ít nhất hai lĩnh vực sáng tạo khác nhau sẽ cùng kết hợp để xây dựng ý tưởng và sản xuất một vật mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ văn hoá và sáng tạo. Thông qua sân chơi này, BTC mong muốn: – Tạo sân chơi gắn kết, thử thách và bứt phá các tài năng sáng tạo Việt Nam – Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo – Xây dựng năng lực quản lý và thực hiện dự án đa liên ngành Mỗi cặp ứng viên được yêu cầu thể hiện ý tưởng văn hoá sáng tạo của mình theo chủ đề “Thay đổi để Phát triển bền vững”. Tối đa 05 cặp ứng viên với ý tưởng tiềm năng nhất sẽ được cung...

Thông tin từ ban tổ chức:

Từng cặp hai cá nhân/nhóm/tổ chức/doanh nghiệp hoạt động giữa ít nhất hai lĩnh vực sáng tạo khác nhau sẽ cùng kết hợp để xây dựng ý tưởng và sản xuất một vật mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ văn hoá và sáng tạo.

Thông qua sân chơi này, BTC mong muốn:

– Tạo sân chơi gắn kết, thử thách và bứt phá các tài năng sáng tạo Việt Nam

– Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo

– Xây dựng năng lực quản lý và thực hiện dự án đa liên ngành

Mỗi cặp ứng viên được yêu cầu thể hiện ý tưởng văn hoá sáng tạo của mình theo chủ đề “Thay đổi để Phát triển bền vững”. Tối đa 05 cặp ứng viên với ý tưởng tiềm năng nhất sẽ được cung cấp một khoản kinh phí 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) từ BTC để tiếp tục phát triển ý tưởng và tham gia các workshop chuyên ngành từ chương trình. Sản phẩm/dịch vụ mẫu (prototype) của các đội được chọn cuối cùng sẽ được trưng bày tại Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế 2022 vào tháng 11.2022.

Chi tiết về sân chơi và cách thức đăng ký tham gia xem tại đây

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2022 do Đại học RMIT Việt Nam khởi xướng tổ chức phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt Nam, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, bảo trợ truyền thông bởi Hanoi Grapevine.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

Có thể bạn muốn xem