Ra mắt sản phẩm bảo hiểm "Trách nhiệm nghề nghiệp"

Ra mắt sản phẩm bảo hiểm "Trách nhiệm nghề nghiệp" (LĐO) – Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Trách nhiệm nghề nghiệp”, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, công ty hành nghề chuyên môn như kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn thiết kế, luật sư, bác sỹ, công chứng viên, giám định viên, môi giới chứng khoán… Phạm vi bảo hiểm bao gồm bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại đòi bồi thường đưa ra đối với người được bảo hiểm do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp khi người được bảo hiểm hoặc người thay mặt người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động  sai sót hoặc thiếu sót mà người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải. Bên canh đó, MIC đồng ý thanh toán các chi phí và phí tổn...

(LĐO) – Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Trách nhiệm nghề nghiệp”, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, công ty hành nghề chuyên môn như kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn thiết kế, luật sư, bác sỹ, công chứng viên, giám định viên, môi giới chứng khoán…

Phạm vi bảo hiểm bao gồm bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại đòi bồi thường đưa ra đối với người được bảo hiểm do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp khi người được bảo hiểm hoặc người thay mặt người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động  sai sót hoặc thiếu sót mà người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải.

Bên canh đó, MIC đồng ý thanh toán các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại được bảo hiểm.

Ngoài ra, MIC sẽ tự động mở rộng các điều khoản: phỉ báng và vu khống, mất tài liệu, tư vấn, nhà thầu phụ và đại lý, sở hữu trí tuệ, trách nhiệm liên doanh, đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị mới thành lập hoặc mua lại…

Mai Linh
Báo Lao Động

Có thể bạn muốn xem