Những câu hỏi quan trọng giúp bạn phân tích rõ thị trường

Những câu hỏi quan trọng giúp bạn phân tích rõ thị trường Câu hỏi 1: Chính xác, ai là khách hàng của bạn? Hãy lên danh sách tất cả những phẩm chất và đặc điểm mà khách hàng lý tưởng của bạn cần có: độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, mức thu nhập, kinh nghiệm, quan điểm, nhu cầu,… bạn càng xác định rõ thì càng dễ tìm ra khách hàng lý tưởng của mình. Câu hỏi 2: Ai sẽ mua sản phẩm của bạn ngay thời điểm này? Hãy áp dụng quy tắc 80/20. Những đối tượng nào sẽ thuộc 20% khách hàng mang lại 80% hiệu quả công việc của bạn? Họ có những điểm chung nào? Bạn có thể tìm thêm những khách hàng giống khách hàng truyền thống nhất bằng cách nào? Câu hỏi 3: Ai sẽ là khách hàng tương lai của bạn? Thị trường thay đổi liên tục, do đó, bạn buộc phải thay...

Câu hỏi 1: Chính xác, ai là khách hàng của bạn?

Hãy lên danh sách tất cả những phẩm chất và đặc điểm mà khách hàng lý tưởng của bạn cần có: độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, mức thu nhập, kinh nghiệm, quan điểm, nhu cầu,… bạn càng xác định rõ thì càng dễ tìm ra khách hàng lý tưởng của mình.

Câu hỏi 2: Ai sẽ mua sản phẩm của bạn ngay thời điểm này?

Hãy áp dụng quy tắc 80/20. Những đối tượng nào sẽ thuộc 20% khách hàng mang lại 80% hiệu quả công việc của bạn? Họ có những điểm chung nào? Bạn có thể tìm thêm những khách hàng giống khách hàng truyền thống nhất bằng cách nào?

Câu hỏi 3: Ai sẽ là khách hàng tương lai của bạn?

Thị trường thay đổi liên tục, do đó, bạn buộc phải thay đối theo. Hãy đặt ra kế hoạch trước cho 5 năm tiếp theo. Dựa trên xu hướng hiện tại, những đối tượng nào sẽ có khả năng trở thành khách hàng lý tưởng của bạn trong tương lai?

  • Ba chiến lược quan trọng của công việc bán hàng

Câu hỏi 4: Trong lĩnh vực kinh doanh và thị trường của bạn xuất hiện những xu hướng nào?

Hiện tại, thay đổi nào có thể buộc bạn phải thay đổi cách thức bán hàng hoặc đối tượng khách hàng hiện tại? Thị trường của bạn đang chuyển động theo hướng nào? Khách hàng của bạn đang thay đổi như thế nào?

Có thể có những thị trường mới nào cho sản phẩm của bạn? Những đối tượng nào bạn chưa tiếp cận có thể được hưởng lợi từ sản phẩm của bạn?

Câu hỏi 5: Tại sao khách hàng mua sản phẩm?

Khách hàng nhận được những lợi ích gì khi mua sản phẩm của bạn? Trong những lợi ích bạn cung cấp cho khách hàng, điều gì được khách hàng đánh giá cao và khen ngợi nhiều nhất? Đâu là những “phím nóng” khiến khách hàng mua sản phẩm? Bạn phải trả lời được những câu hỏi này.

Câu hỏi 6: Ai hay sản phẩm nào sẽ là đối thủ cạnh tranh của bạn?

Ai là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và nhỏ nhất của bạn? Khách hàng triển vọng sẽ nhận được những lợi ích gì khi mua sản phẩm cạnh tranh với bạn? Bạn có thể cung cấp cho khách hàng những lợi ích này không? Bạn xác định vị thế bản thân như thế nào để khách hàng sẽ mua sản phẩm của bạn chứ không phải của đối thủ cạnh tranh? Đây chính là chìa khóa mở toang cửa vào thị trường. Khi các công ty hiểu đúng về mình trong một tương quan với đối thủ cạnh tranh, mức gia tăng doanh thu của họ sẽ được tính bằng hàng trăm phần trăm.

Lời kết: Khi bạn trả lời được những câu hỏi trên chính là lúc bạn đã vạch ra cho mình một chiến lược bán hàng rõ ràng và rành mạch. Và những bước đi tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn muốn xem