Những câu ca dao, tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Những câu ca dao, tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Ca dao, tục ngữ là những khúc hát tâm tình về kinh nghiệm sống, lời dạy, lời khuyên của các thế hệ trước dành cho con cháu. Những bài viết trước đây, GTOP đã chia sẻ những câu ca dao tục ngữ về tình cảm yêu thương lẫn nhau, trong bài viết này sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề khác vô cùng mới mẻ đó là những câu ca dao tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. Các bạn hãy cùng xem qua dưới đây nhé! Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 1. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa 2. Chuối sau cau trước 3. Chắc rễ bền cây 4. Cây chạm lá cá chạm vây 5. Con trâu là đầu cơ nghiệp 6. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn 7. Đừng giống buồm trong bão giông....

Ca dao, tục ngữ là những khúc hát tâm tình về kinh nghiệm sống, lời dạy, lời khuyên của các thế hệ trước dành cho con cháu. Những bài viết trước đây, GTOP đã chia sẻ những câu ca dao tục ngữ về tình cảm yêu thương lẫn nhau, trong bài viết này sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề khác vô cùng mới mẻ đó là những câu ca dao tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. Các bạn hãy cùng xem qua dưới đây nhé!

Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

1. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

2. Chuối sau cau trước

3. Chắc rễ bền cây

4. Cây chạm lá cá chạm vây

5. Con trâu là đầu cơ nghiệp

6. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn

7. Đừng giống buồm trong bão giông.

8. Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức.

9. Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền

10. Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống

11. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ

12. Rét tháng ba, bà già chết cóng

13. Mau sao thì nắng ,vắng sao thì mưa

14. Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì bão.

15. Mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè mưa to gió lớn, mùa thu sương sa nắng gắt.

16. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.

17. Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.

18. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

19. Tấc đất tấc Vàng

20. Tức nước vỡ bờ Tháng bảy kiến bò,chỉ lo lại lụt

21. Gió thổi đổi trời.

22. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

23. Êm như dòng nước, dữ như chằn tinh.

24. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

25. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật

26. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

27. Nước chảy đá mòn.

28. Chớp thừng chớp bão, chẳng bão thì mưa.

29. Sấm động, gió tan

30. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

31. Gió thổi là chổi trời.

32. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.

33. Đông chết se, hè chết lụt.

34. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm

35. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân.

36. Tháng ba bà già chết rét.

37. Tháng bảy mưa gãy cành tràm.

38. Tháng tám nắng rám trái bưởi.

39. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.

40. Sáng mưa, trưa tạnh.

41. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo.

42. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.

43. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét.

44. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.

45. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

46. Tấc đất, tấc vàng.

47. Năm trước được cau, năm sau được lúa.

48. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu.

49. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ.

50. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ.

51. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau.

52. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

53. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc.

54. Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống.

55. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm.

56. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen.

57. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.

58. Gió heo may mía bay lên ngọn.

59. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả.

60. Cây chạm lá, cá chạm vây.

61. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc

62. Một tiền gà, ba tiền thóc.

63. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa.

64. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng.

65. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm.

66. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về.

67. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền

68. Nhất thì nhì thục

69. Được mùa quéo, héo mùa chiêm.

70. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

Những câu ca dao về thiên nhiên và lao động sản xuất

1. Én bay thấp mưa ngập cầu ao

Én bay cao mưa rào lại tạnh.

2. Cơn đằng Đông, vừa trông vừa chạy

Cơn đằng Nam, vừa làm vừa chơi

Cơn đằng Bắc, đổ thóc ra phơi

Cơn đằng Tây, mưa ngu bão ngáo.

3. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.

4. Đầu năm gió to,

Cuối năm gió bấc.

5. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

6. Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua

Gà trắng chân chì mua chi giống ấy.

7. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa

Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.

8. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

9. Lợn ăn xong lợn nằm lợn béo

Lợn ăn xong lợn réo lợn gầy.

10. Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều.

11. Kiến đen tha trứng lên cao

Thế nào cũng có mưa rào rất to.

12. Mưa tháng ba hoa đất

Mưa tháng tư hư đất.

13. Được mùa lúa, úa mùa cau

Được mùa cau, đau mùa lúa.

14. Tỏ trăng mười bốn được tằm

Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm.

15. Bao giờ đom đóm bay ra

Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.

16. Lúa chiêm nép ở đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

17. Tua rua thì mặc tua rua

Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.

18. Trồng trầu đắp nấm cho cao

Che cho sương nắng khỏi vào gốc cây

Nửa năm bén rể bén dây

Khôn dầu bã đậu bón tay cho liền.

19. Ai ơi nhớ lấy lời này

Nuôi tằm ba lứa, ruộng cày ba năm

Nhờ trời hoà cốc phong đăng

Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi

Được mùa dù có tại trời

Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.

20. Cơm ăn một bát sao no

Ruộng cày một vụ sao cho đành lòng

Sâu cấy lúa, cạn gieo bông

Chẳng ươm được đỗ thì trồng ngô khoai.

21. Dưa gang một, chạp thì trồng

Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo

Tháng hai đi tậu trâu bò

Cày đất cho ải mạ mùa ta gieo.

22. Lạy ông nắng lên

Cho trẻ nó chơi,

Cho già bắt rận,

Cho tôi đi cày.

23. Mồng chín tháng chín có mưa,

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.

Mồng chín tháng chín không mưa,

Thì con bán cả cày bừa đi buôn.

24. Lập thu mới cấy lúa mùa,

Khác nào hương khói lên chùa cầu con.

25. Mồng bốn cá đi ăn thề,

Mồng tám cá về cá vượt vũ môn.

26. Được mùa lúa, úa mùa cau

Được mùa cau, đau mùa lúa.

27. Thiếu tháng tám mất hoa ngư

Thiếu tháng tư mất hoa cốc.

28. Mồng tám tháng tám không mưa

Bỏ cả cầy bừa mà nhổ lúa đi.

29. Gió đông là chồng lúa chiêm

Gió bấc là duyên lúa mùa.

30. Lúa chiêm đứng nép đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

31. Đói thì ăn ráy, ăn khoai

Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng.

32. Mạ chiêm ba tháng không già

Mạ mùa tháng rưỡi ắt là không non.

33. Lúa mùa thì cấy cho sâu

Lúa chiêm thì gẩy cành dâu mới vừa.

34. Nắng sớm thì đi trồng cà

Mưa sớm ở nhà phơi thóc.

35. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ

Tua rua bằng mặt cất bát cơm chăm.

36. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu.

Nắng đan đó, mưa gió đan gầu.

37. Ao sâu tốt cá

Nước cả cá to.

38. Một nong tằm là năm nong kén

Một nong kén là chín nén tơ.

39. Đêm tháng năm chư nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

40. Gỗ kiền anh để đóng cày

Gỗ lim gỗ sến anh nay đóng bừa

Răng bừa tám cái còn thưa

Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống tơ

Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều

Lập thu mới cấy lúa mùa,

Khác nào hương khói lên chùa cầu con.

Xem thêm: Những câu ca dao tục ngữ về tôn sư trọng đạo ý nghĩa

Trên đây là những câu ca dao, tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất được những người đi trước đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế truyền dạy lại cho con cháu. Mặc dù hiện nay công nghệ tiên tiến có thể dự báo được thời tiết nhưng đôi khi những kinh nghiệm người xưa vẫn rất chính xác và cần thiết trong cuộc sống. Hy vọng những câu ca dao, tục ngữ trên sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về thiên nhiên trong đời sống hằng ngày.

Bạn có thể quan tâm:

Có thể bạn muốn xem