Những câu ca dao tục ngữ về luật báo ứng nhân quả

Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có vô vàn những câu nói hay và ý nghĩa, nó như là lời nhắc nhở cũng như cảnh báo bản thân ta. Hôm nay, GTOP sẽ cùng các bạn xem lại những câu ca dao tục ngữ về luật báo ứng nhân quả mà mình đã bắt gặp đâu đó trong trang sách hay trong lời nói. Biết đâu khi xem lại, bạn sẽ có nhận định khác và khắt khe với bản thân mình hơn thì sao. Chúc các bạn vui vẻ bên ca dao tục ngữ! Ca dao tục ngữ về luật báo ứng nhân quả khiến nhiều người suy ngẫm Tục ngữ về luật báo ứng nhân

Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có vô vàn những câu nói hay và ý nghĩa, nó như là lời nhắc nhở cũng như cảnh báo bản thân ta. Hôm nay, GTOP sẽ cùng các bạn xem lại những câu ca dao tục ngữ về luật báo ứng nhân quả mà mình đã bắt gặp đâu đó trong trang sách hay trong lời nói. Biết đâu khi xem lại, bạn sẽ có nhận định khác và khắt khe với bản thân mình hơn thì sao. Chúc các bạn vui vẻ bên ca dao tục ngữ!

Ca dao tục ngữ về luật báo ứng nhân quả khiến nhiều người suy ngẫm

Tục ngữ về luật báo ứng nhân quả

1. Ở hiền gặp lành.Ở ác gặp dữ.

2. Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại.

3. Sinh sự, sự sinh.

4. Có tật giật mình.

5. Ai làm người nấy chịu.

6. Ăn lắm hay no, lo lắm hay phiền.

7. Phụ vợ, không gặp vợ.

8. Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.

9. Sống tham, chết thối.

10 Một đời làm lại, bại hoại ba đời.

11. Con bò cạp có nọc ở đuôi.

12. Mưu thâm họa diệc thâm.

13. Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân.

14. Cây khô không lộc, người độc không con.

15. Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau.

16. Oan hồn, hồn hiện.

17. Sát nhân, giả tử.

18. Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.

19. Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.

20. Thí một chén nước, phước chất bằng non.

21. Có phúc có phận.

22. Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

23. Giấy rách phải giữ lề.

24. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai.

25. Ai ăn mặn nấy khát nước.

26. Ai ăn trầu thì nấy đỏ môi.

27. Cấy ác thì gặt ác.

28. Gieo gió, gặt bão.

29. Làm phúc được phúc, làm ơn được ơn.

30. Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.

31. Ăn một miếng, tiếng để đời.

32. Cái miệng hại cái thân.

33. Có ơn phải sợ, có nợ phải trả.

34. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

35. Dĩ đức báo oán.

Ca dao về luật báo ứng nhân quả

1. Dục tri tiền thế nhân, Kim sanh thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả, Kim sanh tác giả thị.

2.Thức khuya mới biết đêm dài, Ở lâu mới hiểu là người có nhân.

3. Ai ơi bưng bát cơm đầy Biết công kẻ cấy, người cày mấy nao.

4. Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn Đừng cậy có của đa ngôn quá lời Của thời mặc của ai ơi Đừng cậy có của coi người mà khinh.

5. Ở hiền thì lại gặp lành Những người nhân đức trời dành phúc cho.

Ở hiền thì lại gặp lành Nhược bằng ở dữ, tan tành cái con.

Ở hiền thì lại gặp lành Ở ác gặp dữ tan tành như tro.

Ở hiền thì lại gặp lành, Hễ ai ở ác tội dành vào thân.

6. Cuộc đời như cảnh phù du,Sớm còn tối mất, công phu nhọc nhằn.

7. Hận thù diệt hận thù Điều này không có được, Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu.

8. Ở đời thà chịu thiệt mình Chớ đừng tàn hiếp vì ta hại người.

9. Ở ăn chẳng lành, đọc kinh phải tội. Dẫu bà lắm gạo nhiều tiền Bà chẳng ở hiền cúng cũng như không.

10. Ai ơi, hãy ở cho lành Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau.

11. Lắm nhân duyên, nhiều điều phiền não.Lắm vợ nhiều oan gia.

12. Trêu ong, ong đốt Trêu Bụt, Bụt đâm.

13. Đạo trời báo phục chẳng lâu Hễ là thiện ác đáo đầu chẳng sai.

14. Đời xưa quả báo còn chầy Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.

15. Ở hiền thì lại gặp lành Những người nhân đức trời dành phúc cho.

16. Ở xởi lởi Trời cởi ra cho,Ở so đo Trời co ro lại.

17. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ Trả hiện đời hoặc ở mai sau Vay bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai.

18. Không trên trời, giữa biển Không lánh vào động núi Không chỗ nào trên đời Trốn được quả ác nghiệp.

19. Vào cửa đây không tham sân si mạn Lên đất này có hùng lực từ bi.

20. Muốn biết nhân đời trước Xem hưởng quả đời này Muốn biết quả tương lai Xét nhân gieo hiện tại.

Trên đây là ca dao tục ngữ về luật báo ứng nhân quả mà GTOP sưu tầm được. Luôn phải tự vấn bản thân mình đã thiện ngày hôm nay hay chưa, đừng để về sau mới suy ngẫm lúc đó cũng đã muộn màng. Ca dao tục ngữ là do ông bà ta đúc kết lại từ ngàn đời, thế hệ sau này cố gắng mà noi theo, đừng cố gắng chứng minh ngược lại, đấy là rước họa vào thân. Lời cuối cùng xin chúc các bạn có được giây phút vui vẻ cùng với nhận định sáng suốt cho bản thân. 

Có thể bạn muốn xem