Khách sạn được đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet

Khách sạn được đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet Từ ngày 15/2/2017, các khách sạn được thực hiện việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet. Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 53/ năm 2016 của Bộ Công an về cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, các cơ sở lưu trú là khách sạn được thực hiện việc khai báo và đăng ký tạm trú cho khách lưu trú là người nước ngoài trên trang thông tin điện tử Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của cơ quan Công an thành phố, tỉnh trực thuộc Trung Ương. Hình thức đăng ký tạm trú online được các cơ quan chức năng khuyến khích thực hiện vì nó tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý. Thông tin về tài khoản khách sạn đăng ký khai...

Từ ngày 15/2/2017, các khách sạn được thực hiện việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet. Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 53/ năm 2016 của Bộ Công an về cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Khách sạn được đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet

Theo đó, các cơ sở lưu trú là khách sạn được thực hiện việc khai báo và đăng ký tạm trú cho khách lưu trú là người nước ngoài trên trang thông tin điện tử Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của cơ quan Công an thành phố, tỉnh trực thuộc Trung Ương. Hình thức đăng ký tạm trú online được các cơ quan chức năng khuyến khích thực hiện vì nó tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý.

Thông tin về tài khoản khách sạn đăng ký khai báo với cơ quan chức năng bao gồm: loại hình, địa chỉ, số điện thoại khách sạn, email khách sạn; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại cá nhân, số giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu. Khi có bất kỳ thông tin thay đổi về tài khoản đăng ký thì người chịu trách nhiệm khai báo của khách sạn đó phải thay đổi và cập nhật ngay.

Khách sạn được đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet

Cũng theo quy định trong thông tư của Bộ Công an, người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật toàn bộ thông tin mà tài khoản đăng tải. Trong trường hợp tài khoản đó bị lợi dụng thông tin, bị đánh cắp hay không sử dụng được thì phải báo ngay với cơ quan đăng ký khai báo tạm trú. Nếu không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc bị cơ quan chức năng phát hiện là khai báo khống thông tin thì tài khoản khai báo đó sẽ bị tự hủy giá trị sử dụng.

Bên cạnh đó, các khách sạn cũng phải lưu ý, nếu phát hiện trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hoặc thấy có nghi vấn thì báo ngay với cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Ms. Smile

Có thể bạn muốn xem