Chi tiết quy trình hủy đặt phòng khách sạn và những lưu ý cần biết

Chi tiết quy trình hủy đặt phòng khách sạn và những lưu ý cần biết Khi kế hoạch công việc - nghỉ dưỡng bị hủy bỏ, một số khách sẽ muốn hủy đặt phòng khách sạn. Vậy quy trình nhận hủy đặt phòng gồm những bước nào?

Khi kế hoạch công việc - nghỉ dưỡng bị hủy bỏ, một số khách sẽ muốn hủy đặt phòng khách sạn. Vậy quy trình nhận hủy đặt phòng gồm những bước nào?

Hủy đặt phòng là việc khách thông báo và yêu cầu khách sạn xỏa bỏ các thỏa thuận đặt buồng đã có giữa 2 bên ngay từ khi họ chưa lưu trú tại khách sạn vì không còn nhu cầu sử dụng các buồng đã thuê nữa. Khi đó, khách sạn có quyền bán những phòng khách đã báo hủy cho khách khác.

Khi nhận thông tin hủy đặt phòng từ phía khách, nhân viên nhận đặt buồng nên tỏ ra luyến tiếc nhưng lịch sự, nhiệt tình giúp khách hủy đặt phòng - tránh tỏ thái độ khó chịu, gây khó khăn cho khách. Nhân viên nhận đặt phòng cần xác định được nguyên nhân và những quy định về hủy đặt buồng đã cam kết giữa khách sạn và khách.

Khi hủy đặt phòng cho khách, cần thực hiện theo quy trình nào?

Quy trình hủy đặt phòng khách sạn

Đối với đặt phòng không đảm bảo

Khi khách hàng đặt phòng không đảm bảo đưa ra yêu cầu hủy đặt buồng, lễ tân hoặc nhân viên phòng Reservation cần thực hiện những công việc sau:

Chào khách và hỏi yêu cầu của khách

Tiếp nhận yêu cầu hủy đặt phòng

Thực hiện hủy đặt phòng

Ghi lại thời gian hủy và tên người báo hủy

Đối với đặt phòng đảm bảo

Khi khách hàng đặt phòng đảm bảo đưa ra yêu cầu hủy đặt phòng, nhân viên nhận đặt buồng thực hiện các công việc sau:

Chào khách và hỏi yêu cầu của khách

Tiếp nhận yêu cầu hủy đặt phòng

Hỏi tên khách đặt phòng

Hỏi và ghi lại tên người hủy đặt buồng (kể cả nơi làm việc nếu có)

Hỏi lý do hủy đặt phòng: một số khách hủy đặt phòng vì lý do công việc, song cũng có một số khách do bạn bè giới thiệu khách sạn khác mà hủy booking. Nhân viên nhận đặt phòng cần khéo léo tìm hiểu lý do thực sự mà khách muốn hủy đặt phòng và cố gắng thuyết phục khách nếu có thể. Hoặc báo cho phụ trách bộ phận các yêu cầu của khách để khách sạn tìm cách giải quyết.

Xác nhận lại mọi thông tin đặt phòng cũ của khách để chắc chắn không hủy nhầm đặt buồng của khách khác, chú ý trường hợp 2 khách cùng họ tên hủy đặt phòng

Khẳng định lại việc hủy đặt phòng với khách

Yêu cầu đơn vị gửi email xác nhận việc hủy đặt buồng

Cảm ơn khách đã cho biết việc hủy đặt phòng, tỏ rõ sự luyến tiếc về việc khách hủy đặt buồng và thiện chí muốn được phục vụ khách trong tương lai

Đóng dấu hủy lên phiếu đặt buồng gốc của khách, ghi rõ ngày tháng hủy, số hủy đặt buồng

Ghi số hủy đặt buồng vào sổ hủy đặt buồng

Ghi chép lại mọi thông tin của khách hủy đặt phòng

Hủy đặt buồng trong máy tính

Lưu hồ sơ hủy đặt phòng

Thông báo cho các bộ phận liên quan về việc hủy đặt phòng của khách 

Nhân viên nhận hủy đặt phòng cần khéo léo tìm hiểu nguyên do khiến khách muốn hủy booking

Những lưu ý khi hủy đặt buồng

Trường hợp khách hủy đặt phòng đúng quy định: trả lại tiền đặt cọc hoặc trả trước (nếu có) cho khách

Trường hợp khách hủy đặt phòng không đúng quy định thì khách phải thanh toán cho khách sạn khoản tiền bồi thường. Khoản tiền bồi thường này tùy thuộc vào sự thỏa thuận với khách và chính sách của khách sạn.

Nếu khách đảm bảo bằng đặt cọc hoặc trả trước thì sau khi trừ khoản tiền bồi thường đó, khách sạn phải trả lại tiền thừa (nếu có) cho khách và phải thông báo rõ với khách

Nếu khách đặt phòng đảm bảo bằng thẻ tín dụng: lưu lại mọi chứng từ đặt phòng của khách. Sao chụp phiếu đặt buồng rồi chuyển cho phụ trách lễ tân và giám đốc Sales & Marketing giải quyết với công ty phát hành thẻ tín dụng của khách nhằm thực hiện việc bồi thường cho khách sạn

Nếu cơ quan của khách đảm bảo hoặc các đại lý du lịch đảm bảo thì các đơn vị này phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền bồi thường, khi đó nhân viên lễ tân phải lập hồ sơ và tiến hành thu hồi khoản tiền bồi thường này

Nhận lại các đặt phòng đã hủy

Sau khi đã hủy đặt phòng, một số khách có thể đặt buồng lại. Khi nhận được yêu cầu đặt lại những buồng đã hủy, nhân viên phụ trách nhận đặt phòng chỉ việc lấy lại mọi thông tin về khách trong hồ sơ hủy đặt buồng của khách mà khách sạn đã lưu lại.

Có thể bạn muốn xem