BIDV và BIC triển khai sản phẩm tích hợp Ngân hàng - Bảo hiểm

BIDV và BIC triển khai sản phẩm tích hợp Ngân hàng - Bảo hiểm BIDV và Cty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức triển khai sản phẩm tích hợp Ngân hàng – Bảo hiểm “BIC – An Sinh Toàn Diện”. BIC – An Sinh Toàn Diện là sản phẩm bảo hiểm tích hợp trong chương trình tiết kiệm Tích Lũy Bảo An giữa BIDV và BIC. Khách hàng là chủ tài khoản gửi tiền tiết kiệm Tích Luỹ Bảo An tại BIDV sẽ được tặng thêm sản phẩm bảo hiểm BIC – An Sinh Toàn Diện, BIC – An Sinh Toàn Diện có mức trách nhiệm tối đa lên tới 1 tỷ đồng. Lê Hà  Nguồn Diễn đàn doanh nghiệp

BIDV và Cty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức triển khai sản phẩm tích hợp Ngân hàng – Bảo hiểm “BIC – An Sinh Toàn Diện”. BIC – An Sinh Toàn Diện là sản phẩm bảo hiểm tích hợp trong chương trình tiết kiệm Tích Lũy Bảo An giữa BIDV và BIC.

Khách hàng là chủ tài khoản gửi tiền tiết kiệm Tích Luỹ Bảo An tại BIDV sẽ được tặng thêm sản phẩm bảo hiểm BIC – An Sinh Toàn Diện, BIC – An Sinh Toàn Diện có mức trách nhiệm tối đa lên tới 1 tỷ đồng.

Lê Hà 

Nguồn Diễn đàn doanh nghiệp

Có thể bạn muốn xem