Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bổ trợ mới "An tâm hạnh phúc"

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bổ trợ mới "An tâm hạnh phúc" Từ ngày 15/3/2013, Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt thị trường sản phẩm Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa An Tâm Hạnh Phúc – sản phẩm bổ trợ cho Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính để mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng và những người thân trước những rủi ro không may trong cuộc sống. Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc được đưa ra thị trường với mục đích giúp Người được bảo hiểm không chỉ quẳng gánh lo âu về mặt tài chính mà còn tạo sự yên tâm lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nhằm sớm bình phục sức khỏe nếu không may Người được bảo hiểm hay người thân trong gia đình mắc bệnh phẫu thuật và điều trị ngoại khoa dài kỳ. Khi tham gia sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, người được bảo...
quảng cáo

Từ ngày 15/3/2013, Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt thị trường sản phẩm Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa An Tâm Hạnh Phúc – sản phẩm bổ trợ cho Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính để mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng và những người thân trước những rủi ro không may trong cuộc sống.

Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc được đưa ra thị trường với mục đích giúp Người được bảo hiểm không chỉ quẳng gánh lo âu về mặt tài chính mà còn tạo sự yên tâm lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nhằm sớm bình phục sức khỏe nếu không may Người được bảo hiểm hay người thân trong gia đình mắc bệnh phẫu thuật và điều trị ngoại khoa dài kỳ.

Khi tham gia sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ tối đa với tổng số trường hợp được chi trả tiền bảo hiểm lên đến 657 loại phẫu thuật và điều trị ngoại khoa khác nhau, bao gồm cả các loại phẫu thuật nhỏ cho đến các ca phẫu thuật phức tạp phải tiến hành nhiều lần, nhiều giai đoạn; các phẫu thuật phải sử dụng phương pháp điều trị hiện đại với chi phí tốn kém.

Với sản phẩm bổ trợ An Tâm Hạnh Phúc, khách hàng có thể kết hợp tham gia cùng lúc với Hợp đồng chính hoặc tham gia sau khi Hợp đồng chính đã có hiệu lực. Phí tham gia được miễn nếu khách hàng tham gia sản phẩm này cùng lúc với Hợp đồng chính. Với mức phí bảo hiểm hợp lý, khách hàng được tự động tiếp tục bảo hiểm hàng năm theo các quy định của Bảo Việt Nhân thọ. Ngoài ra, khách hàng có thể gia tăng quyền lợi chăm sóc y tế toàn diện hơn khi kết hợp tham gia các sản phẩm bổ trợ khác như Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện v..v

Ông James Richardson Hay – Giám đốc Actuary Bảo Việt Nhân thọ cho biết: “Cuộc sống ngày càng hiện đại và mức sống của chúng ta ngày càng cao mang lại cho con người nhiều tiện nghi và sự thoải mái.Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta lại càng phải đối mặt với nhiều áp lực, mệt mỏi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tổn thất lớn về kinh tế cho người bệnh, cho gia đình người bệnh và xã hội. Thấu hiểu những trăn trở đó, Bảo Việt Nhân thọ cho ra mắt thêm sản phẩm bổ trợ An Tâm Hạnh Phúc nhằm gia tăng quyền lợi bảo vệ cho con người trước những rủi ro không may trong cuộc sống.”

Giỏ sản phẩm bổ trợ của Bảo Việt Nhân thọ được thiết kế với phạm vi bảo hiểm rất rộng với các loại quyền lợi bảo hiểm đa dạng. Cùng kết hợp với các sản phẩm chính, sản phẩm bổ trợ sẽ giúp tạo ra một gói sản phẩm bảo hiểm toàn diện, hiệu quả, có khả năng đáp ứng cao các nhu cầu của khách hàng.

Khởi đầu với chỉ 02 sản phẩm bảo hiểm là An Sinh Giáo Dục và bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, đến nay Bảo Việt Nhân thọ đã đưa ra thị trường hơn 50 sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bổ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu hoạch định tài chính của khách hàng trên toàn quốc.

Nguồn: tapchitaichinh.vn