Bảo Hiểm Tàu Biển - Web Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Tàu Biển - Web Bảo Hiểm Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA sẵn sàng nhận bảo hiểm cho tất cả các tàu biển của các doanh nghiệp vận tải biển tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng theo nguyên tắc “Nhanh, đúng, đủ”.Bảo hiểm AAA luôn luôn mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của quí khách hàng để được phục vụ và không ngừng phát triển trong lĩnh vực Bảo hiểm Tàu Biển.Bảo Hiểm AAA có một đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vục bảo hiểm tàu thủy, có mạng lưới đại lý giám định bồi thường tại hầu hết các nước trên thế giới và có quan hệ hợp tác với các Hội, Hiệp hội và các tổ chức bảo hiểm trong và ngoài nước. Đặc biệt Bảo Hiểm AAA là thành viên của Cục Điều tra Hàng hải IMB. Tham gia Bảo...

Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA sẵn sàng nhận bảo hiểm cho tất cả các tàu biển của các doanh nghiệp vận tải biển tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng theo nguyên tắc “Nhanh, đúng, đủ”.
Bảo hiểm AAA luôn luôn mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của quí khách hàng để được phục vụ và không ngừng phát triển trong lĩnh vực Bảo hiểm Tàu Biển.
Bảo Hiểm AAA có một đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vục bảo hiểm tàu thủy, có mạng lưới đại lý giám định bồi thường tại hầu hết các nước trên thế giới và có quan hệ hợp tác với các Hội, Hiệp hội và các tổ chức bảo hiểm trong và ngoài nước. Đặc biệt Bảo Hiểm AAA là thành viên của Cục Điều tra Hàng hải IMB.

Tham gia Bảo hiểm tàu biển tại Bảo hiểm AAA khách hàng sẽ được:
1. Hướng dẫn và tư vấn điều kiện điều khoản và tỉ lệ phí hợp lý. Thủ tục tham gia đơn giản, đầy đủ và nhanh chóng.
2. Trong thời gian bảo hiểm sẽ được tư vấn về công tác đề phòng hạn chế tổn thất.
3. Khi có tổn thất, Bảo hiểm AAA sẽ hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để giải quyết sự cố và nhanh chóng hỗ trợ đưa tàu trở lại hoạt động kinh doanh bình thường.

Bảo hiểm AAA hiện đang phục vụ quý khác hàng các lại hình bảo hiểm tàu biển:

    * Bảo hiểm Thân tàu biển.
    * Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển (P&I) và bảo hiểm Trách nhiệm Người thuê tàu biển.
    * Bảo hiểm cước phí, phạt lưu trì tàu và biện hộ (FD&D).
    * Bảo hiểm đóng tàu.
Bảo hiểm Thân tàu biển:
Bảo hiểm AAA nhận bảo hiểm thân tàu biển theo các qui tắc Bảo hiểm thân tàu như: Bảo hiểm định hạn mọi rủi ro thân tàu ITC 1.10.83, ITC 1.11.95, Bảo hiểm tổn thất toàn bộ thân tàu ITC 1.10.83, Bảo hiểm chuyển IVC 1.10.83, Bảo hiểm du thuyền IYC 01.11.95.v…v
Bảo hiểm thân tàu sẽ nhận bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của con tàu gây ra bởi:

    * Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy.
    * Hỏa hoạn, nổ.
    * Cướp biển, bạo động bởi những người ngoài tàu, vứt hàng xuống biển.
    * Hư hỏng hay tai nạn của thiết bị hay động cơ phản lực nguyên tử.
    * Va chạm với máy bay hay vật tương tự, hoặc vật rớt từ đó xuống, với phương tiện chuyên chở bộ, trang bị hay thiết bị bến cảng.
    * Động đất, núi lửa phun hay sét đánh.
    * Tai nạn trong khi bốc dỡ và vận chuyển dịch hàng hóa hay nhiên liệu.
    * Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu.
    * Bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hay hoa tiêu và người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện người sửa chữa hay người thuê tàu không phải là người được bảo hiểm.
    * Manh động của thuyền trưởng, sĩ quan hay thủy thủ.

Bảo hiểm FD&D:
Khi tham gia bảo hiểm cước phí, phạt lưu trì và biện hộ (gọi tắt là Bảo hiểm FD&D), Chủ tàu sẽ được bảo hiểm đến mức trách nhiệm 5 triệu USD cho các chi phí khiếu nại tranh chấp hay kiện tụng phát sinh:

    * Cước phí, cước khống, phạt lưu trì tàu, giữ tàu hay các vấn đề phát sinh từ một hợp đồng thuê tàu, vận đơn hay hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
    * Giữ tàu, cứu hộ, phí tổn và đóng góp tổn thất chung.
    * Tham gia điều tra và bảo vệ chống lại sự can thiệp của nhà chức trách hay tổ chức trong các vấn đề liên quan đến kinh doanh.
    * Bất kỳ sự cầm cố nào của tàu được bảo hiểm hoặc hợp đồng cầm cố ấy.

Có thể bạn muốn xem