Từ thảm họa đến danh lam thắng cảnh, kinh ngạc trước thế giới bị bỏ quên trong các hố sụt

Từ thảm họa đến danh lam thắng cảnh, kinh ngạc trước thế giới bị bỏ quên trong các hố sụt 1. Ik Kil cenote Hố sụt Ik Kil nằm ở Yucatan, Mexico, miệng hố hình tròn, bề mặt nước thấp hơn mặt đất 26m. Người Maya coi nơi này rất linh thiêng để hiến tế con người cho thần mưa. Ngày nay, nơi này là một địa điểm bơi lội nổi tiếng, có 1 cầu thang khoét sâu vào đá vôi để mọi người dễ dàng di chuyển.
quảng cáo

1. Ik Kil cenote

Hố sụt Ik Kil nằm ở Yucatan, Mexico, miệng hố hình tròn, bề mặt nước thấp hơn mặt đất 26m. Người Maya coi nơi này rất linh thiêng để hiến tế con người cho thần mưa. Ngày nay, nơi này là một địa điểm bơi lội nổi tiếng, có 1 cầu thang khoét sâu vào đá vôi để mọi người dễ dàng di chuyển.