Cây dại xưa không ai ngó nay thành đặc sản đắt khách

10/03/22 13:53 GMT+71 đăng lại1 liên quanGốc Xưa trái đác rụng đầy gốc, giờ đây thứ quả này tách lấy hạt thành đặc sản 'sốt' trên thị trường, có giá từ 80.000-150.000 đồng/kg. thị trườngđắt kháchsốtdạirụngđặc sảncó giá Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cay-dai-xua-khong-ai-ngo-nay-thanh-dac-san-dat-khach-post1422103.tpo

10/03/22 13:53

GMT+71

đăng lại1

liên quanGốc

Xưa trái đác rụng đầy gốc, giờ đây thứ quả này tách lấy hạt thành đặc sản 'sốt' trên thị trường, có giá từ 80.000-150.000 đồng/kg.

thị trườngđắt kháchsốtdạirụngđặc sảncó giá

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cay-dai-xua-khong-ai-ngo-nay-thanh-dac-san-dat-khach-post1422103.tpo

Có thể bạn muốn xem