Viết, vẽ bậy trên đỉnh Bàn Cờ

Viết, vẽ bậy trên đỉnh Bàn Cờ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dựng biển cảnh báo, yêu cầu quý khách không đục khắc, viết, vẽ lên công trình kiến trúc. Theo điều 23 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP, những hành động vẽ bậy, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật sẽ bị phạt từ một đến 3 triệu đồng. Mức phạt tăng 5-15 triệu đồng nếu hiện vật có giá trị dưới 50 triệu đồng và 30-40 triệu đồng nếu hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
quảng cáo

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dựng biển cảnh báo, yêu cầu quý khách không đục khắc, viết, vẽ lên công trình kiến trúc.

Theo điều 23 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP, những hành động vẽ bậy, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật sẽ bị phạt từ một đến 3 triệu đồng. Mức phạt tăng 5-15 triệu đồng nếu hiện vật có giá trị dưới 50 triệu đồng và 30-40 triệu đồng nếu hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.