Việt Nam trong triển lãm ảnh tại Đà Lạt

Việt Nam trong triển lãm ảnh tại Đà Lạt Triển lãm ảnh ngoài trời “Dalat Rendezvous” được tổ chức ngày 25/3 - 9/5, do nhiếp ảnh gia Phan Quang và Lý Hoàng Long tổ chức và giám tuyển. Triển lãm ảnh lần này có 47 ảnh của 5 tác giả Ngô Trung Dũng, Trần Bảo Hòa, Nguyễn Văn Thương, Phạm Huy Trung và Đồng Lâm Thanh Tùng. Tác giả Ngô Trung Dũng (Hà Nội) mang đến triển lãm với bộ ảnh “Cầu Long Biên”. Anh Dũng là một kế toán tài chính, mê sáng tác ảnh cầu Long Biên, hình ảnh gắn liền với thủ đô.

Triển lãm ảnh ngoài trời “Dalat Rendezvous” được tổ chức ngày 25/3 - 9/5, do nhiếp ảnh gia Phan Quang và Lý Hoàng Long tổ chức và giám tuyển. Triển lãm ảnh lần này có 47 ảnh của 5 tác giả Ngô Trung Dũng, Trần Bảo Hòa, Nguyễn Văn Thương, Phạm Huy Trung và Đồng Lâm Thanh Tùng.

Tác giả Ngô Trung Dũng (Hà Nội) mang đến triển lãm với bộ ảnh “Cầu Long Biên”. Anh Dũng là một kế toán tài chính, mê sáng tác ảnh cầu Long Biên, hình ảnh gắn liền với thủ đô.

Có thể bạn muốn xem