Tuổi thơ trẻ em dân tộc ở Kon Tum

Tuổi thơ trẻ em dân tộc ở Kon Tum Trẻ tắm sông trong nắng chiều trên sông tại Đăk Hà, cách TP Kon Tum khoảng 20 km về phía bắc. Kon Tum có các dân tộc bản địa như Ba Na, Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm và Hrê. Người Ba Na tại Kon Tum chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh (năm 2017), cư trú tập trung ở TP Kon Tum và một phần ở các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy và Sa Thầy.
quảng cáo

Trẻ tắm sông trong nắng chiều trên sông tại Đăk Hà, cách TP Kon Tum khoảng 20 km về phía bắc. Kon Tum có các dân tộc bản địa như Ba Na, Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm và Hrê.

Người Ba Na tại Kon Tum chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh (năm 2017), cư trú tập trung ở TP Kon Tum và một phần ở các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy và Sa Thầy.