Triển lãm về Bác Hồ

Triển lãm về Bác Hồ Triển lãm "Mùa xuân đất nước" Địa chỉ: Phòng trưng bày Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học. Giờ mở cửa: 8h30 - 17h Ngoài triển lãm, du khách muốn tìm hiểu các không gian khác của bảo tàng có thể mua thêm vé tham quan. Giá vé người lớn 40.000 đồng/lượt, sinh viên học sinh 20.000 đồng/lượt, trẻ em (6-16 tuổi) 10.000 đồng/lượt, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí.
quảng cáo

Triển lãm "Mùa xuân đất nước"

Địa chỉ: Phòng trưng bày Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học.

Giờ mở cửa: 8h30 - 17h

Ngoài triển lãm, du khách muốn tìm hiểu các không gian khác của bảo tàng có thể mua thêm vé tham quan. Giá vé người lớn 40.000 đồng/lượt, sinh viên học sinh 20.000 đồng/lượt, trẻ em (6-16 tuổi) 10.000 đồng/lượt, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí.