Trekking núi Tà Giang ở Khánh Hòa

Trekking núi Tà Giang ở Khánh Hòa Khánh HòaVới lộ trình dài khoảng 22 km, mất 2 ngày 1 đêm để hoàn thành, Tà Giang là cung đường hút giới trekking miền Nam hơn 2 năm trở lại đây. Trekking vượt suối ngắm thảo nguyên ở Tà Giang Video: DucHieuMediaTà Giang là điểm đến mới nổi hơn 2 năm nay ở huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa, hút giới trekking miền Nam. Cung trekking đi từ xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn đến xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh với lộ trình dài khoảng 22 km, mất 2 ngày 1 đêm để hoàn thành. Địa hình trekking Tà Giang đi qua thảo nguyên xanh và những dòng suối đá bằng phẳng, không nhiều dốc cao, dành cho người mới trekking lần đầu.
quảng cáo

Khánh HòaVới lộ trình dài khoảng 22 km, mất 2 ngày 1 đêm để hoàn thành, Tà Giang là cung đường hút giới trekking miền Nam hơn 2 năm trở lại đây.

Trekking vượt suối ngắm thảo nguyên ở Tà Giang

Trekking vượt suối ngắm thảo nguyên ở Tà Giang

Video: DucHieuMedia

Tà Giang là điểm đến mới nổi hơn 2 năm nay ở huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa, hút giới trekking miền Nam. Cung trekking đi từ xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn đến xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh với lộ trình dài khoảng 22 km, mất 2 ngày 1 đêm để hoàn thành. Địa hình trekking Tà Giang đi qua thảo nguyên xanh và những dòng suối đá bằng phẳng, không nhiều dốc cao, dành cho người mới trekking lần đầu.