Trẩy hội rằm tháng ba Minh Hoá

Trẩy hội rằm tháng ba Minh Hoá Tối 25/4, Tuần lễ văn hoá thể thao du lịch huyện Minh Hoá và Hội rằm tháng 3 chính thác khai mạc bằng chương trình nghệ thuật "Ân tình Minh Hóa quê tôi", với 2 phần Sắc hương quê mình và Minh Hóa ngày nắng lên. Năm 2020, lễ hội này không thể tổ chức do ảnh hưởng của Covid-19. Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện Minh Hoá kỳ vọng lễ hội là dịp để thu hút khách du lịch đến với địa phương. Trong khuôn khổ Hội rằm tháng 3, huyện Minh Hoá đón nhận bằng công nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian hò thuốc cá huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” và bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Căn cứ kháng chiến của vua Hàm...
quảng cáo

Tối 25/4, Tuần lễ văn hoá thể thao du lịch huyện Minh Hoá và Hội rằm tháng 3 chính thác khai mạc bằng chương trình nghệ thuật "Ân tình Minh Hóa quê tôi", với 2 phần Sắc hương quê mình và Minh Hóa ngày nắng lên.

Năm 2020, lễ hội này không thể tổ chức do ảnh hưởng của Covid-19. Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện Minh Hoá kỳ vọng lễ hội là dịp để thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Trong khuôn khổ Hội rằm tháng 3, huyện Minh Hoá đón nhận bằng công nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian hò thuốc cá huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” và bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi ở Minh Hóa.