Trải nghiệm bắn cung ngoài trời tại Hà Nội

Trải nghiệm bắn cung ngoài trời tại Hà Nội Giá giờ chơi cho người chưa có cung là 80.000 đồng/giờ đầu tiên, 60.000 đồng mỗi giờ tiếp theo, vé tháng là 800.000 đồng. Đối với người đã có cung, giá vé là 60.000 đồng/giờ, 600.000 đồng/tháng. Giá đã bao gồm người hướng dẫn, cung, tên và đồ bảo hộ.

Giá giờ chơi cho người chưa có cung là 80.000 đồng/giờ đầu tiên, 60.000 đồng mỗi giờ tiếp theo, vé tháng là 800.000 đồng. Đối với người đã có cung, giá vé là 60.000 đồng/giờ, 600.000 đồng/tháng. Giá đã bao gồm người hướng dẫn, cung, tên và đồ bảo hộ.

Có thể bạn muốn xem