Tiệm cà phê kiêm giặt là

Tiệm cà phê kiêm giặt là Đông Giang, chủ cửa hàng, cho biết tính đến nay tiệm cà phê của anh đã đi vào hoạt động được gần 2 năm. Theo anh, đây là một sự kết hợp tiện lợi, thiết thực, nhắm tới đối tượng khách du lịch, những người thuê nhà Hà Nội. Tiệm muốn xây dựng một thói quen cho khách, vừa giặt quần áo, vừa thưởng thức một tách trà, cà phê sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
quảng cáo

Đông Giang, chủ cửa hàng, cho biết tính đến nay tiệm cà phê của anh đã đi vào hoạt động được gần 2 năm. Theo anh, đây là một sự kết hợp tiện lợi, thiết thực, nhắm tới đối tượng khách du lịch, những người thuê nhà Hà Nội. Tiệm muốn xây dựng một thói quen cho khách, vừa giặt quần áo, vừa thưởng thức một tách trà, cà phê sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.