Suối ngầm trong hang mới được phát hiện

Suối ngầm trong hang mới được phát hiện Năm 2020, tại thôn Trỉa (xã Hướng Sơn, Hướng Hoá), một người đi tìm phân dơi vào đã phát hiện một hang động mới trong Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hoá, theo anh Hồ Văn Phan, cán bộ khu bảo tồn. Hang nằm cách điểm cuối thôn Trỉa khoảng 30 phút đi bộ men theo dòng suối Trỉa. Trên đường tiếp cận, người đi phải băng qua một đoạn dốc đá tai mèo lởm chởm, sắc lẹm. Dọc đường còn nhiều cây cổ thụ.

Năm 2020, tại thôn Trỉa (xã Hướng Sơn, Hướng Hoá), một người đi tìm phân dơi vào đã phát hiện một hang động mới trong Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hoá, theo anh Hồ Văn Phan, cán bộ khu bảo tồn.

Hang nằm cách điểm cuối thôn Trỉa khoảng 30 phút đi bộ men theo dòng suối Trỉa. Trên đường tiếp cận, người đi phải băng qua một đoạn dốc đá tai mèo lởm chởm, sắc lẹm. Dọc đường còn nhiều cây cổ thụ.

Có thể bạn muốn xem