Sài Gòn thập niên 1990 qua mô hình

Sài Gòn thập niên 1990 qua mô hình Trong căn nhà trên đường Bình Lợi, mỗi ngày Kha cùng bạn bè chế tác các mô hình Sài Gòn xưa, vừa theo đơn đặt hàng của khách vừa theo sở thích riêng của nhóm. Để ra một mô hình hoàn chỉnh, nhóm mất trung bình một tháng lên ý tưởng, chụp ảnh, đồ hoạ, tìm nguyên vật liệu, tạo hình và lắp ráp các chi tiết nhỏ lại với nhau. Vật liệu chủ yếu là gỗ, mây, tre, giấy, nhựa... Theo Kha, tìm được nguyên liệu phù hợp với từng chi tiết là một trong những công đoạn khó nhất.

Trong căn nhà trên đường Bình Lợi, mỗi ngày Kha cùng bạn bè chế tác các mô hình Sài Gòn xưa, vừa theo đơn đặt hàng của khách vừa theo sở thích riêng của nhóm.

Để ra một mô hình hoàn chỉnh, nhóm mất trung bình một tháng lên ý tưởng, chụp ảnh, đồ hoạ, tìm nguyên vật liệu, tạo hình và lắp ráp các chi tiết nhỏ lại với nhau. Vật liệu chủ yếu là gỗ, mây, tre, giấy, nhựa... Theo Kha, tìm được nguyên liệu phù hợp với từng chi tiết là một trong những công đoạn khó nhất.

Có thể bạn muốn xem