Nhịp sống ở làng đá cổ Nà Vị

Nhịp sống ở làng đá cổ Nà Vị Anh Hà Kim Cương chia sẻ dù không nổi tiếng bằng làng đá cổ Khuổi Ky (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh), nhưng làng Nà Vị có bản sắc văn hóa riêng với nhiều ngôi nhà đá hơn và cư dân đông hơn. Nà Vị còn là điểm kết nối trên hành trình khám phá các điểm du lịch lân cận trong Hạ Lang như mỏ nước Nàng Tiên, hang Ngườm Khu, núi Phja Cao (xã Minh Long), hang Dơi, đền thờ nàng Tô Thị Hoạn (xã Đồng Loan), di tích đồn Pháp (xã Lý Quốc). Video: Cao Bằng Hóng
quảng cáo

Anh Hà Kim Cương chia sẻ dù không nổi tiếng bằng làng đá cổ Khuổi Ky (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh), nhưng làng Nà Vị có bản sắc văn hóa riêng với nhiều ngôi nhà đá hơn và cư dân đông hơn.

Nà Vị còn là điểm kết nối trên hành trình khám phá các điểm du lịch lân cận trong Hạ Lang như mỏ nước Nàng Tiên, hang Ngườm Khu, núi Phja Cao (xã Minh Long), hang Dơi, đền thờ nàng Tô Thị Hoạn (xã Đồng Loan), di tích đồn Pháp (xã Lý Quốc). Video: Cao Bằng Hóng