Ngày giáp Tết trong chùa có tượng Phật nằm khổng lồ

Ngày giáp Tết trong chùa có tượng Phật nằm khổng lồ Sư Minh (phải) đang tu học tại chùa và hai sư khác tước lá cây mai tứ quý. Mai tứ quý là cây lâu năm đặc trưng chơi Tết ở miền Nam, , trồng càng già, càng cỗi mới càng đẹp và quý. Phía sau các nhà sư là bảo tháp, một những nơi du khách thích tham quan nhất ở chùa Som Rong. Bảo tháp có bốn hướng và bốn lối đi đại diện của từ, bi, hỷ, xả. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và hoa văn Khmer. Trong tháp là tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền.
quảng cáo

Sư Minh (phải) đang tu học tại chùa và hai sư khác tước lá cây mai tứ quý. Mai tứ quý là cây lâu năm đặc trưng chơi Tết ở miền Nam, , trồng càng già, càng cỗi mới càng đẹp và quý.

Phía sau các nhà sư là bảo tháp, một những nơi du khách thích tham quan nhất ở chùa Som Rong. Bảo tháp có bốn hướng và bốn lối đi đại diện của từ, bi, hỷ, xả. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và hoa văn Khmer. Trong tháp là tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền.