Mùa hạt dẻ Trùng Khánh

Mùa hạt dẻ Trùng Khánh Huyện Trùng Khánh, cách TP Cao Bằng khoảng 58 km là thủ phủ của loại hạt dẻ thơm bùi ít nơi đâu sánh được. Hàng năm, cứ vào đầu mùa thu là hạt dẻ bắt đầu chín và có thể thu hoạch được. Cây hạt dẻ theo tiếng địa phương còn gọi là Mác lịch. Huyện Trùng Khánh có diện tích trồng cây hạt dẻ trên 240 ha, tập trung nhiều ở thị trấn Trùng Khánh, các xã Chí Viễn, Khâm Thành, Đình Phong, Ngọc Khê và Phong Châu. Năm 2014, sản phẩm hạt dẻ Cao Bằng được công bố chỉ dẫn địa lý Trùng Khánh, đem lại ý nghĩa quan trọng về thương mại, du lịch địa phương. Nữ nhiếp ảnh trẻ Lục Thị Niên (1989) thường gọi Mác Kham, người Tày sống tại Cao Bằng, đam mê chụp ảnh về mùa và cuộc sống con người quê hương....

Huyện Trùng Khánh, cách TP Cao Bằng khoảng 58 km là thủ phủ của loại hạt dẻ thơm bùi ít nơi đâu sánh được. Hàng năm, cứ vào đầu mùa thu là hạt dẻ bắt đầu chín và có thể thu hoạch được.

Cây hạt dẻ theo tiếng địa phương còn gọi là Mác lịch. Huyện Trùng Khánh có diện tích trồng cây hạt dẻ trên 240 ha, tập trung nhiều ở thị trấn Trùng Khánh, các xã Chí Viễn, Khâm Thành, Đình Phong, Ngọc Khê và Phong Châu. Năm 2014, sản phẩm hạt dẻ Cao Bằng được công bố chỉ dẫn địa lý Trùng Khánh, đem lại ý nghĩa quan trọng về thương mại, du lịch địa phương.

Nữ nhiếp ảnh trẻ Lục Thị Niên (1989) thường gọi Mác Kham, người Tày sống tại Cao Bằng, đam mê chụp ảnh về mùa và cuộc sống con người quê hương. Trong đó, tác giả đã thực hiện bộ ảnh giới thiệu về “Mùa hạt dẻ Trùng Khánh”.