Lăng thờ bộ xương Cá Ông dài 12m

Lăng thờ bộ xương Cá Ông dài 12m Mỗi ngày Lăng Ông đều đón du khách thập phương ghé đến tham quan, cúng bái, đông nhất vào dịp cuối tuần. Vào rằm tháng tám âm lịch hàng năm, huyện Cần Giờ tổ chức lễ hội truyền thống “Nghinh Ông” để tôn vinh Cá Ông và các vị thần. Ngày chính của hội là từ 14 - 17 tháng tám âm lịch, nhưng mọi công tác chuẩn bị được bắt đầu từ trước đó rất lâu. Với những giá trị lịch sử - văn hóa - kiến trúc xưa, Lăng Ông Cần Thạnh được UBND thành phố công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2012.
quảng cáo

Mỗi ngày Lăng Ông đều đón du khách thập phương ghé đến tham quan, cúng bái, đông nhất vào dịp cuối tuần. Vào rằm tháng tám âm lịch hàng năm, huyện Cần Giờ tổ chức lễ hội truyền thống “Nghinh Ông” để tôn vinh Cá Ông và các vị thần. Ngày chính của hội là từ 14 - 17 tháng tám âm lịch, nhưng mọi công tác chuẩn bị được bắt đầu từ trước đó rất lâu.

Với những giá trị lịch sử - văn hóa - kiến trúc xưa, Lăng Ông Cần Thạnh được UBND thành phố công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2012.