Lai Châu tổ chức loạt lễ hội và giải dù lượn

Lai Châu tổ chức loạt lễ hội và giải dù lượn Ban tổ chức còn phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch Lai Châu, cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch tại các điểm đến như điểm du lịch Gia Khâu, khu du lịch cầu kính Rồng Mây, khu du lịch Ô Quy Hồ, chợ đêm San Thàng, bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải... Giải dù lượn Putaleng đường trường được tổ chức năm 2020. Ảnh: Nguyễn Đông. Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu là sự kiện văn hoá, kinh tế, xã hội do UBND tỉnh tổ chức với đơn vị chủ trì tham mưu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng các sở, ban ngành. Sự kiện được tổ chức đảm bảo quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với kinh tế địa phương. Lan Hương
quảng cáo

Ban tổ chức còn phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch Lai Châu, cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch tại các điểm đến như điểm du lịch Gia Khâu, khu du lịch cầu kính Rồng Mây, khu du lịch Ô Quy Hồ, chợ đêm San Thàng, bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải...

Giải dù lượn Putaleng đường trường được tổ chức năm 2020. Ảnh: Nguyễn Đông.

Giải dù lượn Putaleng đường trường được tổ chức năm 2020. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu là sự kiện văn hoá, kinh tế, xã hội do UBND tỉnh tổ chức với đơn vị chủ trì tham mưu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng các sở, ban ngành. Sự kiện được tổ chức đảm bảo quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với kinh tế địa phương.

Lan Hương