Kinh nghi峄噈 膽i Mai Ch芒u b岷眓g 么 t么

Kinh nghi峄噈 膽i Mai Ch芒u b岷眓g 么 t么

Trong v脿i n膬m g岷 膽芒y. 膼i Mai Ch芒u b岷眓g 么 t么 t峄 l谩i 膽ang tr峄 th脿nh tr脿o l瓢u HOT trong gi峄沬 tr岷 H脿 N峄檌. C岷h s岷痗 thi锚n nhi锚n hoang s啤 k岷縯 h峄 v峄沬 kh么ng kh铆 tr貌 chuy峄噉 鈥渞么m r岷b tr锚n xe s岷 mang l岷 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 th煤 v峄 cho c谩c th脿nh vi锚n trong 膽o脿n. M峄檛 v脿i kinh nghi峄噈 nh峄 sau s岷 gi煤p b岷 t峄 ch峄ヽ m峄檛 chuy岷縩 du l峄媍h 鈥渘h峄 膽峄漣鈥 b锚n gia 膽矛nh v脿 b岷 b猫.

S岷祅 s脿ng tr锚n tay m峄檛 l峄媍h tr矛nh c峄 th峄 r玫 r脿ng

膼峄 kh谩m ph谩 h岷縯 Mai Ch芒u ch煤ng ta c岷 铆t nh岷 7 ng脿y 7 膽峄僲. Tuy nhi锚n, b岷 ch峄 c贸 2-3 ng脿y 膽峄 ngh峄 ng啤i.

V矛 v岷瓂 h茫y chu岷﹏ b峄 tr瓢峄沜 m峄檛 l峄媍h tr矛nh c峄 th峄 膽峄 膽岷 b岷 c岷 膽o脿n s岷 kh么ng b峄 l峄 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 tuy峄噒 v峄沬 nh岷 t岷 n啤i 膽芒y.

L峄媍h tr矛nh n脿y c岷 bao g峄搈: ng脿y 膽i, ng脿y v峄, 膽i峄僲 膽岷縩, th峄漣 gian v脿 ho岷 膽峄檔g d峄 ki岷縩 tr锚n m峄梚 ch岷穘g.

B岷 c岷 l锚n m岷g t矛m hi峄僽 聽ho岷穋 tham kh岷 kinh nghi峄噈 t峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 b岷 膽i tr瓢峄沜 v峄 c谩c c岷h 膽岷筽, m贸n ngon, ch峄 ngh峄 t峄憈 c霉ng ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 h峄 l媒.

L峄媍h tr矛nh cho 膽o脿n du l峄媍h Mai Ch芒u 2 ng脿y 1 膽锚m theo cung 膽瓢峄漬g H脿 N峄檌 鈥 B岷 L谩c (Mai Ch芒u) 鈥 D岷 Y岷縨 (M峄檆 Ch芒u)

H脿nh l媒 g峄峮 nh岷 nh瓢ng 膽岷 膽峄 thi岷縯 y岷縰

B岷 s岷 kh么ng mu峄憂 膽i su峄憈 qu茫ng 膽瓢峄漬g d脿i m脿 ph岷 鈥渓峄 k峄団 b锚 v谩c nh峄痭g t煤i h脿nh l媒 kh峄昻g l峄.

Do 膽贸, ch峄 n锚n mang theo nh峄痭g v岷璽 d峄g c岷 thi岷縯 nh瓢 qu岷 谩o, gi岷 t峄 t霉y th芒n, m谩y 岷h v脿 m峄檛 h峄檖 d峄g c峄 y t岷 膽峄 d霉ng.

T峄憈 nh岷 b岷 n锚n c贸 m峄檛 danh s谩ch c谩c v岷璶 d峄g c岷 mang theo cho c岷 膽o脿n 膽峄 tr谩nh nh峄痭g chi ph铆 ph谩t sinh t岷 khu du l峄媍h.

B岷 d瓢峄g, ki峄僲 tra k峄 thu岷璽 cho 么 t么 tr瓢峄沜 khi 膽i

Chi岷縞 么 t么 s岷 gi峄憂g nh瓢 ng么i nh脿 chung. B岷 v峄 c岷 膽o脿n trong su峄憈 ch岷穘g 膽瓢峄漬g 160km.

V矛 v岷瓂 b岷 h茫y 膽岷 b岷 ng么i nh脿 n脿y 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 an to脿n c岷 khi 膽i v脿 l煤c v峄. B岷 c岷 ki峄僲 tra k峄: 膽猫n, phanh, b谩nh xe d峄 ph貌ng, n瓢峄沜 l脿m m谩t, x膬ng d峄 ph貌ng…

Ngo脿i ra tr锚n xe c岷 c贸 m峄檛 th脿nh vi锚n bi岷縯 v峄 s峄璦 ch峄痑 么 t么 膽峄 膽峄 ph貌ng c谩c tr瓢峄漬g h峄 h峄弉g h贸c gi峄痑 膽瓢峄漬g.

M谩y 岷h lu么n s岷祅 s脿ng cho nh峄痭g b峄ヽ h矛nh m茫n nh茫n

B岷 lu么n tr岷 tr峄 tr瓢峄沜 nh峄痭g khung c岷h m茫m nh茫n 峄 Mai Ch芒u nh瓢ng khi 膽岷縩 n啤i th矛 m谩y 岷h h岷縯 pin, thi岷縰 flash ho岷穋 峄憂g k铆nh kh么ng ph霉 h峄. 膼贸 th岷璽 l脿 m峄檛 th岷 h峄廰! V矛 v岷瓂 h茫y ch岷痗 ch岷痭 m谩y 岷h lu么n 峄 tr岷g th谩i t峄憈 nh岷. B岷痶 k峄媝 m峄峣 khung h矛nh 膽峄 th峄廰 m茫n th煤 vui 鈥渟峄憂g 岷鈥 c峄 c岷 膽o脿n xe.

B岷璽 m铆 m峄檛 ch煤t v峄 nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 鈥溎戓汗p kh么ng g贸c ch岷縯鈥 cho chuy岷縩 du l峄媍h Mai Ch芒u nh瓢: 膽猫o Thung Khe, hang M峄 Lu么ng, hang Chi峄乽, b岷 L谩c, b岷 Poom Coong…

Phong c岷h tuy峄噒 膽岷筽 nh矛n t峄 膽猫o Thung Khe

Hang M峄 Lu么ng v峄沬 v岷 膽岷筽 hoang s啤 huy峄乶 b铆

Kh谩m ph谩 岷﹎ th峄眂 t岷 m峄梚 膽i峄僲 d峄玭g

膼岷縩 v峄沬 Mai Ch芒u n岷縰 kh么ng th瓢峄焠g th峄ヽ 岷﹎ th峄眂 聽d芒n t峄檆 Th谩i th矛 ch瓢a 膽瓢峄 coi l脿 膽岷穞 ch芒n t峄沬 n啤i 膽芒y. H茫y ch岷痗 ch岷痭 t岷 m峄梚 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n b岷 c霉ng c岷 膽o脿n s岷 l岷 l瓢峄 th瓢峄焠g th峄ヽ h岷縯 c谩c 膽岷穋 s岷 Mai Ch芒u nh瓢 c啤m lam, x么i n岷縫 n瓢啤ng, l峄 r峄玭g xi锚n n瓢峄沶g, l峄 m谩n thui lu峄檆, m膬ng 膽岷痭g, ong r峄玭g x脿o m膬ng, r瓢峄 Mai H岷…

C啤m lam, l峄 m谩n, ong r峄玭g, r瓢峄 Mai H岷 nh峄痭g 膽岷穋 s岷 n峄慽 ti岷縩g c峄 Mai Ch芒u

H茫y c岷 么 t么 膽i… m矛nh c霉ng v脿o b岷

Khi 膽锚m xu峄憂g, c农ng l脿 l煤c Mai Ch芒u 膽岷筽 v脿 mang nhi峄乽 n茅t 膽岷穋 tr瓢ng nh岷 cho v膬n h贸a ng瓢峄漣 Th谩i. 膼芒y l脿 th峄漣 膽i峄僲 ph霉 h峄 膽峄 b岷 c岷 么 t么 v脿 c霉ng b岷 b猫 v脿o b岷.

T岷 膽芒y b岷 s岷 s岷 膽瓢峄 tham gia c谩c ch瓢啤ng tr矛nh v膬n ngh峄 c峄 ng瓢峄漣 d芒n t峄檆 nh瓢 m煤a x貌a qu岷, m煤a x岷, h谩t t矛nh ca T芒y B岷痗… Ti岷縫 膽贸 s岷 tham gia v脿o ch瓢啤ng tr矛nh 膽峄憈 l峄璦 tr岷 v脿 c谩c tr貌 ch啤i d芒n gian

N岷縰 th岷璽 s峄 mu峄憂 c贸 tr岷 nghi峄噈 tr峄峮 v岷筺 v峄沬 cu峄檆 s峄憂g ng瓢峄漣 d芒n n啤i 膽芒y, b岷 kh么ng c岷 v峄 kh谩ch s岷 m脿 c贸 th峄 ng峄 膽锚m t岷 nh脿 s脿n truy峄乶 th峄憂g c峄 ng瓢峄漣 Th谩i.

M峄檛 膽锚m tr峄峮 v岷筺 v峄沬 ng瓢峄漣 d芒n Th谩i d峄媢 d脿ng ch芒n th脿nh

Tr锚n 膽芒y l脿 nh峄痭g kinh nghi峄噈 thi岷縯 th峄眂 ch煤ng t么i 膽茫 th峄眂 hi峄噉. Hi v峄峮g s岷 gi煤p b岷 t峄 ch峄ヽ 膽瓢峄 chuy岷縩 膽i vui v岷, an to脿n b岷眓g oto v峄沬 b岷 b猫