Kiến trúc Pháp ở Hà Nội

Kiến trúc Pháp ở Hà Nội Nhà tù Hỏa Lò (1 Hoả Lò) Trước đây, tên tiếng Pháp của nhà tù là Prison Centrale hay Nhà tù Trung tâm. Sau nàu được đổi thành Maison Centrale (Ngôi nhà trung tâm). Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, do kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kế sơ bộ từ năm 1895 và xây dựng trong các năm 1896 - 1899. Kiến trúc nhà tù kiên cố, tương đối hiện đại, bố trí nghiêm mật. Nhà tù được xây dựng ở vị trí trung tâm Thành phố trông ra 4 mặt phố: Rollande Prolonge (Hai Bà Trưng), Rue Richaud (Quán Sứ), Teinturiers (Thợ Nhuộm) và Prison (Hoả Lò). Ngày nay, công trình được giữ lại một phần quay ra phố Hoả Lò để làm Khu di tích lịch sử, thu hút đông khách trong nước và quốc tế...

Nhà tù Hỏa Lò (1 Hoả Lò)

Trước đây, tên tiếng Pháp của nhà tù là Prison Centrale hay Nhà tù Trung tâm. Sau nàu được đổi thành Maison Centrale (Ngôi nhà trung tâm). Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, do kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kế sơ bộ từ năm 1895 và xây dựng trong các năm 1896 - 1899. Kiến trúc nhà tù kiên cố, tương đối hiện đại, bố trí nghiêm mật.

Nhà tù được xây dựng ở vị trí trung tâm Thành phố trông ra 4 mặt phố: Rollande Prolonge (Hai Bà Trưng), Rue Richaud (Quán Sứ), Teinturiers (Thợ Nhuộm) và Prison (Hoả Lò). Ngày nay, công trình được giữ lại một phần quay ra phố Hoả Lò để làm Khu di tích lịch sử, thu hút đông khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Có thể bạn muốn xem