Hành khách đi máy bay ở Việt Nam cần phải mang theo những loại giấy tờ gì?

Hành khách đi máy bay ở Việt Nam cần mang những loại giấy tờ gì? Hành khách từ 14 tuổi trở lên, quốc tịch Việt Nam – Hộ chiếu hoặc giấy thông hành – Thị thực rời, thẻ trường trú, thẻ tạm trú – Giấy chứng minh nhân dân – Thẻ Căn cước công dân – Giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân – Thẻ đại biểu Quốc hội – Thẻ đảng viên – Thẻ nhà báo – Giấy phép lái xe ô tô, mô tô – Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn – Thẻ của Ủy ban An ninh hàng

Hành khách đi máy bay ở Việt Nam cần mang những loại giấy tờ gì?

Hành khách từ 14 tuổi trở lên, quốc tịch Việt Nam

– Hộ chiếu hoặc giấy thông hành

– Thị thực rời, thẻ trường trú, thẻ tạm trú

– Giấy chứng minh nhân dân

– Thẻ Căn cước công dân

– Giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân

– Thẻ đại biểu Quốc hội

– Thẻ đảng viên

– Thẻ nhà báo

– Giấy phép lái xe ô tô, mô tô

– Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn

– Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

– Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam

- Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận (giấy xác nhận có các thông tin thể hiện nội dung như sau: cơ quan xác nhận, người xác nhận;ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận); Các giấy xác nhận, chứng nhận trên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận, chứng nhận.

- Giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án.

Hành khách dưới 14 tuổi đi trên chuyến bay nội địa

- Hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ

- Giấy khai sinh

- Giấy chứng sinh (đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh)

- Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận)

Điều kiện của giấy tờ hành khách sử dụng khi đi tàu bay

- Là bản chính và còn giá trị sử dụng

- Giấy khai sinh, giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật

- Không chấp nhận giấy tờ tại các mục nêu trên nếu giấy tờ không có ảnh hoặc không theo quy định của pháp luật. (trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc áp giải)

Hành khách từ 14 tuổi trở lên, quốc tịch nước ngoài

– Hộ chiếu nước ngoài, giấy thông hành, thị thực rời

– Thẻ thường trú, thẻ tạm trú

– Các loại chứng minh thư do cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế

– Giấy phép lái xe ô tô, mô tô (do Việt Nam cấp)

– Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có  giá trị sử dụng dài hạn

– Trong trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ (có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi mất) xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Có thể bạn muốn xem