Hai nhà thờ của gia đình Nam Phương hoàng hậu

Hai nhà thờ của gia đình Nam Phương hoàng hậu Gian trái phía sau cung thánh nhà thờ là nơi đặt mộ vợ chồng ông Huyện Sĩ. Năm 1920, sau khi vợ là bà Huỳnh Thị Tài mất, người dân đưa hai ông bà chôn ở vị trí này. Phần mộ ông Huyện Sỹ làm bằng đá cẩm thạch. Trên mộ là tượng toàn thân ông nằm kê đầu trên hai chiếc gối, mình mặc áo dài gấm, đầu chít khăn đóng, hai tay đan vào nhau trước ngực. Trong nhà mồ còn có tượng bán thân của vợ và các con ông.
quảng cáo

Gian trái phía sau cung thánh nhà thờ là nơi đặt mộ vợ chồng ông Huyện Sĩ. Năm 1920, sau khi vợ là bà Huỳnh Thị Tài mất, người dân đưa hai ông bà chôn ở vị trí này.

Phần mộ ông Huyện Sỹ làm bằng đá cẩm thạch. Trên mộ là tượng toàn thân ông nằm kê đầu trên hai chiếc gối, mình mặc áo dài gấm, đầu chít khăn đóng, hai tay đan vào nhau trước ngực. Trong nhà mồ còn có tượng bán thân của vợ và các con ông.