Đình thần Năm Ông 260 năm tuổi

Đình thần Năm Ông 260 năm tuổi Trong đình thờ 5 ông từ trái qua gồm: Linh quan Thiên Tôn, ông Châu Xương, Quan thánh Đế quân (tức Quan Công, giữa), ông Quan Bình và Trương tiên Đại Đế. Trải qua thăng trầm lịch sử, với nhiều lần trùng tu, các pho tượng thờ 5 ông vẫn giữ được sự bền chắc, cho thấy được tài hoa của các nghệ nhân xưa khi chế tác tượng, với áo giáp từ vôi, cốt gỗ.

Trong đình thờ 5 ông từ trái qua gồm: Linh quan Thiên Tôn, ông Châu Xương, Quan thánh Đế quân (tức Quan Công, giữa), ông Quan Bình và Trương tiên Đại Đế.

Trải qua thăng trầm lịch sử, với nhiều lần trùng tu, các pho tượng thờ 5 ông vẫn giữ được sự bền chắc, cho thấy được tài hoa của các nghệ nhân xưa khi chế tác tượng, với áo giáp từ vôi, cốt gỗ.