Di tích phố cổ sống chung với nhà dân, quán nước

Di tích phố cổ sống chung với nhà dân, quán nước Vị thần được thờ trong đền là Mỗ công (không rõ húy hiệu), đỗ tiến sĩ và làm quan lớn trong triều nhà Mạc. Ông hi sinh khi cản lối Triết Vương Trịnh Tùng, để chúa Mạc chạy thoát. Sau khi Triết Vương thu quân về Tây Đô (Thanh Hóa), chúa Mạc về giữ Đông Kinh (Thăng Long) và lập đền thờ ông tại nơi hi sinh là phường Đông Các, nay đền thuộc phường Hàng Bạc. Người dân trông coi đền cho biết, vì đền nằm khuất trong ngõ nhỏ và trên tầng 2 nên rất ít người biết đến, nhưng bà vẫn thường dọn dẹp, cắm hoa, mua quả về thắp hương. Bà cho biết những hộ dân ở dưới tầng 1 của căn nhà đã chuyển đi hết.

Vị thần được thờ trong đền là Mỗ công (không rõ húy hiệu), đỗ tiến sĩ và làm quan lớn trong triều nhà Mạc. Ông hi sinh khi cản lối Triết Vương Trịnh Tùng, để chúa Mạc chạy thoát. Sau khi Triết Vương thu quân về Tây Đô (Thanh Hóa), chúa Mạc về giữ Đông Kinh (Thăng Long) và lập đền thờ ông tại nơi hi sinh là phường Đông Các, nay đền thuộc phường Hàng Bạc.

Người dân trông coi đền cho biết, vì đền nằm khuất trong ngõ nhỏ và trên tầng 2 nên rất ít người biết đến, nhưng bà vẫn thường dọn dẹp, cắm hoa, mua quả về thắp hương. Bà cho biết những hộ dân ở dưới tầng 1 của căn nhà đã chuyển đi hết.

Có thể bạn muốn xem