Đầu năm về Tràm Chim ngắm hoa nở rực rỡ chim muông rợp trời

Đầu năm về Tràm Chim ngắm hoa nở rực rỡ chim muông rợp trời Nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới như sếu đầu đỏ, cò ốc, te vàng, bồ nông, gà đãy Java... thường xuyên về vườn làm tổ và kiếm ăn. Trong chuyến đi đầu xuân, Hải An chụp được nhiều loài như cồng cộc, điêng điểng, cò trắng, vạc xanh, diệc lửa, cò ốc, le le, bói cá, diều...

Nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới như sếu đầu đỏ, cò ốc, te vàng, bồ nông, gà đãy Java... thường xuyên về vườn làm tổ và kiếm ăn. Trong chuyến đi đầu xuân, Hải An chụp được nhiều loài như cồng cộc, điêng điểng, cò trắng, vạc xanh, diệc lửa, cò ốc, le le, bói cá, diều...

Có thể bạn muốn xem