Danh tướng có hai lăng mộ ở Sài Gòn

Danh tướng có hai lăng mộ ở Sài Gòn Võ Tánh (1768 - 1801), sinh tại Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai), là vị tướng theo phò chúa Nguyễn Ánh. Năm 1801 khi quân Tây Sơn vây thành Quy Nhơn (nay thuộc Bình Định), biết không giữ nổi, Võ Tánh đã viết thư cho đối phương mong không giết binh lính rồi "tuẫn tiết theo thành". Để ghi nhớ công lao, ngoài xây lăng mộ ở Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh còn làm mộ gió, xây lăng cho ông ở Gia Định. Ngoài ra còn có một mộ gió Võ Tánh do người dân lập nên. Tại TP HCM hai lăng mộ của Võ Tánh nằm ở quận Phú Nhuận và Tân Bình. Lăng mộ chính do chúa Nguyễn Ánh xây dựng nằm trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận). Lối vào lăng là cổng tam quan, có từ năm 1951.
quảng cáo

Võ Tánh (1768 - 1801), sinh tại Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai), là vị tướng theo phò chúa Nguyễn Ánh. Năm 1801 khi quân Tây Sơn vây thành Quy Nhơn (nay thuộc Bình Định), biết không giữ nổi, Võ Tánh đã viết thư cho đối phương mong không giết binh lính rồi "tuẫn tiết theo thành".

Để ghi nhớ công lao, ngoài xây lăng mộ ở Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh còn làm mộ gió, xây lăng cho ông ở Gia Định. Ngoài ra còn có một mộ gió Võ Tánh do người dân lập nên.

Tại TP HCM hai lăng mộ của Võ Tánh nằm ở quận Phú Nhuận và Tân Bình. Lăng mộ chính do chúa Nguyễn Ánh xây dựng nằm trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận). Lối vào lăng là cổng tam quan, có từ năm 1951.