Chui qua bụng ngựa cầu may trong chùa Ông quận 5

Chui qua bụng ngựa cầu may trong chùa Ông quận 5 Kiến trúc và trang trí ở chùa thể hiện rõ nét phong cách Trung Hoa qua thiết kế, cách bài trí các tượng, phù điêu bằng gốm trên mái ngói hay tượng kỳ lân, diềm gỗ... trên bộ vì kèo sơn màu đỏ thắm. Xuyên suốt hệ thống mái là các hàng tượng to nhỏ, phong phú thể loại, được trang trí liên hoàn. Loại hình này được gọi là tiếu tượng. Mỗi tượng thể hiện một nhân vật, câu chuyện như: Cá chép hóa rồng, ông Nhật bà Nguyệt, Kim Đồng - Ngọc Nữ, các tuồng tích của Trung Quốc... Với diện tích khoảng 4.000 m2, chùa là điểm tham quan thu hút du khách ở TP HCM. Hàng năm lễ cúng Quan Đế được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 âm lịch là lễ cúng quan trọng nhất ở miếu. Năm 1993, chùa được công nhận là...

Kiến trúc và trang trí ở chùa thể hiện rõ nét phong cách Trung Hoa qua thiết kế, cách bài trí các tượng, phù điêu bằng gốm trên mái ngói hay tượng kỳ lân, diềm gỗ... trên bộ vì kèo sơn màu đỏ thắm.

Xuyên suốt hệ thống mái là các hàng tượng to nhỏ, phong phú thể loại, được trang trí liên hoàn. Loại hình này được gọi là tiếu tượng. Mỗi tượng thể hiện một nhân vật, câu chuyện như: Cá chép hóa rồng, ông Nhật bà Nguyệt, Kim Đồng - Ngọc Nữ, các tuồng tích của Trung Quốc...

Với diện tích khoảng 4.000 m2, chùa là điểm tham quan thu hút du khách ở TP HCM. Hàng năm lễ cúng Quan Đế được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 âm lịch là lễ cúng quan trọng nhất ở miếu.

Năm 1993, chùa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Có thể bạn muốn xem