Bức họa mùa nước đổ Bát Xát

Bức họa mùa nước đổ Bát Xát Ruộng bậc thang mùa nước đổ là "đặc sản du lịch" của khu vực miền núi phía Bắc dịp tháng 5 - 6. Huyện vùng cao biên giới Bát Xát gồm thị trấn Bát Xát và 20 xã nằm ở tây bắc Lào Cai. Trong đó xã Y Tý nằm ở phía tây huyện, có độ cao trên 2.000 m và tựa lưng vào dãy Nhìu Cồ San. Anh Nam Tròn cho biết đã khám phá hầu hết các cung đường ruộng bậc thang ở Bát Xát, từ Y Tý, Dền Thàng, Sàng Ma Sáo, Mường Hum cho đến A Lù, Ngải Thầu. Trong những lần săn ảnh Bát Xát anh cũng trải nghiệm nhiều kiểu thời tiết khác nhau, lúc nắng vàng nhộm, sương mù cho đến nhiều mây, mưa rào. Ruộng bậc thang mùa nước đổ là "đặc sản du lịch" của khu vực miền núi phía Bắc...
quảng cáo

Ruộng bậc thang mùa nước đổ là "đặc sản du lịch" của khu vực miền núi phía Bắc dịp tháng 5 - 6. Huyện vùng cao biên giới Bát Xát gồm thị trấn Bát Xát và 20 xã nằm ở tây bắc Lào Cai. Trong đó xã Y Tý nằm ở phía tây huyện, có độ cao trên 2.000 m và tựa lưng vào dãy Nhìu Cồ San.

Anh Nam Tròn cho biết đã khám phá hầu hết các cung đường ruộng bậc thang ở Bát Xát, từ Y Tý, Dền Thàng, Sàng Ma Sáo, Mường Hum cho đến A Lù, Ngải Thầu. Trong những lần săn ảnh Bát Xát anh cũng trải nghiệm nhiều kiểu thời tiết khác nhau, lúc nắng vàng nhộm, sương mù cho đến nhiều mây, mưa rào.

Ruộng bậc thang mùa nước đổ là "đặc sản du lịch" của khu vực miền núi phía Bắc dịp tháng 5 - 6. Huyện vùng cao biên giới Bát Xát gồm thị trấn Bát Xát và 20 xã nằm ở tây bắc Lào Cai. Trong đó xã Y Tý nằm ở phía tây huyện, có độ cao trên 2.000 m và tựa lưng vào dãy Nhìu Cồ San.

Anh Nam Tròn cho biết đã khám phá hầu hết các cung đường ruộng bậc thang ở Bát Xát, từ Y Tý, Dền Thàng, Sàng Ma Sáo, Mường Hum cho đến A Lù, Ngải Thầu. Trong những lần săn ảnh Bát Xát anh cũng trải nghiệm nhiều kiểu thời tiết khác nhau, lúc nắng vàng nhộm, sương mù cho đến nhiều mây, mưa rào.