Phú Quốc thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam

Phú Quốc thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam Phú Quốc trở thành thành phố là dấu mốc quan trọng, cùng Rạch Giá, Hà Tiên là ba trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang và đồng bằng sông Cửu Long. TP Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Trong ảnh là Thị trấn Dương Đông trung tâm hành chính của huyện đảo Phú Quốc trước kia, nay là thành phố Phú Quốc.
quảng cáo

Phú Quốc trở thành thành phố là dấu mốc quan trọng, cùng Rạch Giá, Hà Tiên là ba trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang và đồng bằng sông Cửu Long. TP Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

Trong ảnh là Thị trấn Dương Đông trung tâm hành chính của huyện đảo Phú Quốc trước kia, nay là thành phố Phú Quốc.