Mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt

Mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt Tùy theo thời tiết, thổ nhưỡng thì mai anh đào nở sớm hay muộn tại những khu vực khác nhau của Đà Lạt, nên điều quan trọng là du khách cần tìm hiểu thông tin từ các "thổ địa" Đà Lạt để đến đúng dịp và thời điểm hoa bung nở. Năm 2017 hoa nở muộn vào đầu tháng 3, năm 2018 hoa nở giữa tháng 1, năm 2019 và năm 2020 hoa nở sớm hơn vào cuối năm, rải rác từ tháng 12 trở đi. Khoảng một đến hai tuần nữa sẽ là thời điểm hoa rực rỡ nhất.

Tùy theo thời tiết, thổ nhưỡng thì mai anh đào nở sớm hay muộn tại những khu vực khác nhau của Đà Lạt, nên điều quan trọng là du khách cần tìm hiểu thông tin từ các "thổ địa" Đà Lạt để đến đúng dịp và thời điểm hoa bung nở.

Năm 2017 hoa nở muộn vào đầu tháng 3, năm 2018 hoa nở giữa tháng 1, năm 2019 và năm 2020 hoa nở sớm hơn vào cuối năm, rải rác từ tháng 12 trở đi. Khoảng một đến hai tuần nữa sẽ là thời điểm hoa rực rỡ nhất.

Có thể bạn muốn xem