Du khách check-in cùng rồng giấy dài 6 m

Du khách check-in cùng rồng giấy dài 6 m Chia sẻ về việc chọn một tác phẩm bằng giấy cho dự án, nhiếp ảnh gia Harry Vũ (giữa) chia sẻ: "Khi phát triển ý tưởng và hình thành các chất liệu cho dự án này, tôi muốn đó phải là một bối cảnh thiết kế mang tính chất nghệ thuật, bay bổng, hơn là dựng những mô hình bằng xốp, gỗ, PVC. Tôi may mắn được biết bạn Tuấn Phạm - một nghệ sỹ xếp giấy tài năng. Cùng với tôi và ê-kip sáng tạo, Tuấn đã làm nên thành phẩm ấn tượng cho dự án".

Chia sẻ về việc chọn một tác phẩm bằng giấy cho dự án, nhiếp ảnh gia Harry Vũ (giữa) chia sẻ: "Khi phát triển ý tưởng và hình thành các chất liệu cho dự án này, tôi muốn đó phải là một bối cảnh thiết kế mang tính chất nghệ thuật, bay bổng, hơn là dựng những mô hình bằng xốp, gỗ, PVC. Tôi may mắn được biết bạn Tuấn Phạm - một nghệ sỹ xếp giấy tài năng. Cùng với tôi và ê-kip sáng tạo, Tuấn đã làm nên thành phẩm ấn tượng cho dự án".