Cảng cá Phú Quốc nhộn nhịp dịp cuối năm

Cảng cá Phú Quốc nhộn nhịp dịp cuối năm 5h30 sáng tại cảng An Thới (TP Phú Quốc), tàu thuyền sau nhiều ngày lênh đênh đánh bắt cá tôm đã trở về bờ. Cá sau nhiều ngày đánh bắt được ướp đá trong khoang để giữ tươi. Cá chất đầy khoang tàu sẽ về cảng phân loại để tiêu thụ. Hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân địa phương hiện đã được trang bị phương tiện hiện đại (máy định vị, dò cá, thông tin liên lạc tầm xa...), ứng dụng công nghệ bảo quản sản phẩm sạch, góp phần nâng cao năng lực đánh bắt thủy sản, giảm thất thoát sau khai thác... Vào tháng cuối năm, những tàu về bờ sẽ chuẩn bị nhiên liệu và đá để ra khơi dài ngày rồi nghỉ tết. Tàu nhỏ đánh bắt 5-7 ngày, tàu lớn đi xa sẽ dài ngày hơn.

5h30 sáng tại cảng An Thới (TP Phú Quốc), tàu thuyền sau nhiều ngày lênh đênh đánh bắt cá tôm đã trở về bờ. Cá sau nhiều ngày đánh bắt được ướp đá trong khoang để giữ tươi. Cá chất đầy khoang tàu sẽ về cảng phân loại để tiêu thụ.

Hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân địa phương hiện đã được trang bị phương tiện hiện đại (máy định vị, dò cá, thông tin liên lạc tầm xa...), ứng dụng công nghệ bảo quản sản phẩm sạch, góp phần nâng cao năng lực đánh bắt thủy sản, giảm thất thoát sau khai thác... Vào tháng cuối năm, những tàu về bờ sẽ chuẩn bị nhiên liệu và đá để ra khơi dài ngày rồi nghỉ tết. Tàu nhỏ đánh bắt 5-7 ngày, tàu lớn đi xa sẽ dài ngày hơn.