Homestay Co To gia re view dep sat bien

Homestay Co To gia re view dep sat bien

Homestay C么 T么 gi谩 r岷 view 膽岷筽 s谩t bi峄僴 – Qu岷g Ninh c贸 r岷 nhi峄乽 膽i峄僲 du l峄媍h nh瓢ng n岷縰 c贸 d峄媝 gh茅 qua m峄檛 trong nh峄痭g 鈥渢h峄 ph峄 du l峄媍h鈥 n峄昳 ti岷縩g b岷璫 nh岷 Vi峄噒 Nam n脿y, b岷 膽峄玭g qu锚n gh茅 膽岷 C么 T么, thu锚 m峄檛 homestay C么 T么 xinh 膽岷筽, l瓢u tr煤 v脿i ng脿y 膽峄 t岷璶 h瓢峄焠g v岷 膽岷筽 t瓢啤i xanh, th啤 m峄檔g n啤i 膽芒y nh茅.

Xem chi ti岷縯 t岷:聽https://gtop.vn/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien/

Homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0169 879 0790

Homestay C么 T么 c贸 ki岷縩 tr煤c v么 c霉ng 膽峄檆 膽谩o, ph貌ng ngh峄 膽瓢峄 m么 ph峄弉g l岷 h矛nh d谩ng c峄 c谩c toa t脿u. H矛nh d谩ng b岷痶 m岷痶, ph貌ng ngh峄 ti峄噉 nghi, 膽岷 膽峄 nh峄痭g trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 nhi峄乽 tr岷 nghi峄噈 b岷 ng峄 cho du kh谩ch.

Nh脿 ngh峄 c贸 ph峄 v峄 wifi t峄慶 膽峄 cao ho脿n to脿n mi峄卬 ph铆. Homestay 膽岷 C么 T么 l脿 m峄檛 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n l铆 t瓢峄焠g m脿 c谩c b岷 c贸 th峄 tham kh岷 khi 膽岷縩 C么 T么.

Gi谩 ph貌ng: 800 000 VN膼/ph貌ng

CoTo Family Homestay

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0168 982 1568
岷h: CoTo Family Homestay 鈥 CoTo Island Hotel 鈥 Homestay t岷 膽岷 C么 T么

CoTo Family Homestay l脿 m峄檛 homestay nh峄 n岷眒 峄 v峄 tr铆 trung t芒m c峄 th峄 tr岷 C么 T么, thu岷璶 ti峄噉 cho vi峄嘽 t矛m ki岷縨 v脿 l瓢u tr煤 c峄 du kh谩ch.

Homestay g岷 c谩c b茫i t岷痬 膽岷筽 nh瓢: b茫i t岷痬 t矛nh y锚u, 脗u c岷g, b茫i t岷痬 H峄搉g V芒n, hay ch峄 h岷 s岷, b茫i 膽谩, thung l农ng t矛nh y锚u鈥 Ch峄 nh脿 th芒n thi峄噉, d峄 m岷縩 t岷 c岷 gi谩c tho岷 m谩i, d峄 ch峄媢 nh瓢 khi 膽ang 峄 t岷 nh脿.

岷h: CoTo Family Homestay 鈥 CoTo Island Hotel 鈥 Homestay t岷 膽岷 C么 T么

Homestay Lan Nghi峄噋

 • 膼峄媋 ch峄: V农 V膬n Hi岷縰, H岷 Ti岷縩, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 098 677 17 35
 • Gi谩 ph貌ng 膽啤n 200k

Homestay Lan Nghi峄噋 l脿 nh脿 ngh峄 b矛nh d芒n ph峄 v峄 nhu c岷 l瓢u tr煤 c峄 kh谩ch du l峄媍h. Kh么ng gian xanh c峄 c芒y c峄慽 s芒n v瓢峄漬 v脿 con 膽瓢峄漬g nh峄 膽岷 th啤 m峄檔g d岷玭 v脿o homestay c贸 th峄 l脿m 鈥渟i锚u l貌ng鈥 b岷 c峄 du kh谩ch n脿o.

Khu么n vi锚n r峄檔g l峄沶, c岷h s岷痗 xinh 膽岷筽 c峄 khu v瓢峄漬 ch铆nh l脿 膽i峄僲 nh岷 膽岷 岷 t瓢峄g c峄 homestay n脿y. Nh脿 ngh峄 c贸 ph貌ng ngh峄 r峄檔g r茫i, c峄璦 s峄 l峄沶 h瓢峄沶g ra b锚n ngo脿i t岷 c岷 gi谩c tho谩ng m谩t, tho岷 m谩i.

Homestay CoTo 鈥 C瓢峄漬g Th峄媙h

 • 膼峄媋 ch峄: Tr瓢峄漬g Xu芒n, H岷 Ti岷縩, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0168 738 5607
岷h: Homestay CoTo 鈥 C瓢峄漬g Th峄媙h

Homestay CoTo 鈥 C瓢峄漬g Th峄媙h c贸 ph貌ng 峄慶 s岷h s岷, g峄峮 g脿ng. C谩ch b脿i tr铆 膽啤n gi岷 nh瓢ng mang 膽岷縩 c岷 gi谩c th芒n thu峄檆, g岷 g农i cho du kh谩ch. B锚n c岷h d峄媍h v峄 ngh峄 ng啤i th矛 b岷 c农ng c贸 th峄 th瓢峄焠g th峄ヽ nh峄痭g m贸n 膬n ngon 膽瓢峄 ph峄 v峄 t岷 homestay.

N岷縰 c贸 nhu c岷, du kh谩ch c贸 th峄 book v茅 t脿u, thu锚 xe th么ng qua b峄 ph岷璶 l峄 t芒n c峄 nh脿 ngh峄.

Gi谩 ph貌ng t峄: 150 000- 500 000 VN膼/ph貌ng

C么 T么 鈥 Homestay

 • 膼峄媋 ch峄: khu 1, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0169 879 0790
岷h: C么 T么 鈥 Homestay

T峄峚 l岷 t岷 trung t芒m 膽岷 C么 T么, C么 T么 鈥 Homestay g岷 nhi峄乽 膽i峄僲 du l峄媍h 膽岷筽 c峄 C么 T么 nh瓢: t瓢峄g 膽脿i B谩c H峄, con 膽瓢峄漬g T矛nh Y锚u, b茫i t岷痬 T矛nh y锚u鈥h貌ng ngh峄 ti峄噉 nghi, ph峄 v峄 wifi mi峄卬 ph铆.

Anh ch峄 ch峄 nh脿 nhi峄噒 t矛nh, d峄 t铆nh, s岷祅 s脿ng gi峄沬 thi峄噓 v脿 gi煤p 膽峄 du kh谩ch trong vi峄嘽 mua v茅 t脿u 膽峄 tham quan C么 T么. Ngo脿i ra, b岷 c农ng c贸 th峄 mau 膽峄 h岷 s岷 t瓢啤i s峄憂g v峄 v脿 n岷 n瓢峄沶g ngay t岷 Homestay.

岷h: C么 T么 鈥 Homestay

HomeStay T煤 Trang

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 096 711 20 91

HomeStay T煤 Trang l脿 m峄檛 trong nh峄痭g homestay b矛nh d芒n c峄 膽岷 C么 T么 m脿 b岷 c贸 th峄 tham kh岷 khi l瓢u tr煤. Ph貌ng ngh峄 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 膽啤n gi岷, kh么ng qu谩 c岷 k矛 nh瓢ng v峄 c啤 b岷 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nhu c岷 s峄 d峄g c峄 du kh谩ch. Homestay g岷 ch峄 h岷 s岷, du kh谩ch c贸 th峄 膽i b峄 tham quan v么 c霉ng thu岷璶 ti峄噉

Kh谩ch s岷 Coto Village

 • 膼峄媋 ch峄: 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 097 878 14 23

岷h: C么 T么 Village

Kh谩ch s岷 Coto Village t峄峚 l岷 t岷 b茫i bi峄僴 H峄搉g V脿n, thu岷璶 l峄 cho vi峄嘽 tham quan, ngh峄 d瓢峄g c峄 du kh谩ch. Thi岷縯 k岷 nh脿 g峄 v么 c霉ng 膽峄檆 膽谩o, Kh谩ch s岷 Coto Village 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 l铆 t瓢峄焠g nh岷 c峄 膽岷 C么 T么.

B茫i c谩t d脿i ph岷硁g l岷穘g c霉ng b峄 bi峄僴 xanh ng岷痶 m锚nh m么ng s岷 膽瓢峄 m峄 ra tr瓢峄沜 m岷痶 n岷縰 b岷 m峄 聽c峄璦 ph貌ng. Th岷璽 tuy峄噒 v峄漣 膽煤ng kh么ng n脿o?

Gi谩 ph貌ng: 560 000- 1, 2 tri峄噓 VN膼/ ph貌ng.

岷h: C么 T么 Village

Kh谩ch s岷 Coto Island Hotel

 • 膼峄媋 ch峄: X茫 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh 200000
 • 膼i峄噉 tho岷: 0868 169 696

Kh谩ch s岷 Coto Island Hotel 膽瓢峄 x芒y d峄眓g t岷 x茫 膼峄搉g Ti岷縩, huy峄噉 膽岷 C么 T么, t峄塶h Qu岷g Ninh. Kh谩ch s岷 c贸 3 t岷g 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, sang tr峄峮g, nh矛n t瓢 xa, Kh谩ch s岷 Coto Island Hotel nh瓢 m峄檛 t貌a l芒u 膽脿u c峄 k铆nh n岷眒 tr瓢峄沜 bi峄僴.

Ph貌ng ngh峄 s岷h s岷, ti峄噉 nghi, 膽峄檌 ng农 l峄 t芒n ph峄 v峄 nhi峄噒 t矛nh, chu 膽谩o. Kh谩ch s岷 g岷 trung t芒m th峄 Tr岷 v脿 B茫i Ch脿y, H峄搉g V脿n.

Xem th锚m c谩c homestay gi谩 r岷 kh谩c聽

Kh谩ch s岷 V脿n Ch岷 C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: th么n C么 T么, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh 200000
 • 膼i峄噉 tho岷: 094 360 60 05
岷h: Kh谩ch S岷 V脿n Ch岷

Kh谩ch s岷 V脿n Ch岷 C么 T么 n岷眒 g岷 b茫i t岷痬 V脿n Ch岷, b岷 ch峄 c岷 膽i b峄 kho岷g 200 m l脿 c贸 th峄 h貌a m矛nh v脿o c谩i n岷痭g nh岷 v脿 d貌ng n瓢峄沜 bi峄僴 xanh ng谩t.

Ph貌ng ngh峄 hi峄噉 膽岷, th谩i 膽峄 ph峄 v峄 nhi峄噒 t矛nh, chuy锚n nghi峄噋 h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 cho du kh谩ch nhi峄乽 tr岷 nghi峄噈 c峄眂 k矛 h岷 d岷玭. Kh谩ch s岷 ph峄 v峄 d峄媍h v峄 膬n u峄憂g ngay t岷 nh脿 h脿ng c峄 kh谩ch s岷.

Coto Eco Lodge

 • 膼峄媋 ch峄: 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 098 807 11 00
 • Gi谩 ph貌ng: 1.022.0000

Coto Eco Lodge l脿 m峄檛 kh谩ch s岷 hi峄噉 膽岷, nh瓢ng trong c岷 nh岷璶 c峄 nhi峄乽 du kh谩ch th矛 n贸 nh瓢 m峄檛 homestay cao c岷.

Tuy xa c岷g nh瓢ng Coto Eco Lodge l岷 g岷 b茫i bi峄僴, thu岷璶 l峄 cho m峄 膽铆ch tham quan, vui ch啤i c峄 du kh谩ch.

Ph貌ng ngh峄 tuy kh么ng qu谩 r峄檔g l峄沶 nh瓢ng l岷 膽瓢峄 s岷痯 膽岷穞 c峄眂 k矛 th么ng minh, t岷 ra c岷 gi谩c tho岷 m谩i nh岷 khi s峄 d峄g. N岷縰 b岷 l脿 ng瓢峄漣 y锚u th铆ch s峄 y锚n t末nh th矛 Coto Eco Lodge l脿 膽峄媋 膽i峄僲 kh么ng th峄 b峄 qua c峄 b岷.

Xem th锚m c谩c 膽谩nh gi谩 homestay v脿 d峄媍h v峄 b岷 hi峄僲 du l峄媍h聽

Nh脿 Ngh峄 膼i峄噉 M峄玭g

 • 膼峄媋 ch峄: Th峄 Tr岷 C么 T么, Huy峄噉 C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0203 6291 245
岷h: Hotel 膼i峄噉 M峄玭g

Nh脿 ngh峄 膼i峄噉 M峄玭g l脿 nh脿 ngh峄 b矛nh d芒n chuy锚n ph峄 v峄 cho nhu c岷 l瓢u tr煤 c峄 kh谩ch du l峄媍h khi 膽岷縩 v峄沬 C么 T么.

N岷眒 t岷 v峄 tr铆 trung t芒m n锚n t岷 膽i峄乽 ki峄噉 thu岷璶 l峄 cho vi峄嘽 t矛m ki岷縨 c农ng nh瓢 di chuy峄僴 gi峄痑 n啤i l瓢u tr煤 膽岷縩 c谩c 膽i峄僲 du l峄媍h.

Gi谩 ph貌ng b矛nh d芒n, ch岷 l瓢峄g ph峄 v峄 t峄憈. Nh脿 ngh峄 膼i峄噉 M峄玭g c农ng l脿 m峄檛 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n l铆 t瓢峄焠g d脿nh cho b岷.

岷h: Hotel 膼i峄噉 M峄玭g

Green Co To Hotel

 • 膼峄媋 ch峄: B茫i bi峄僴 T矛nh Y锚u C么 T么 H岷 Ti岷縩, Quang Ninh Province 200000, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 093 611 16 42
 • Gi谩 ph貌ng:376.000

Green Co To Hotel g岷 v峄沬 b茫i t岷痬, ph貌ng ngh峄 y锚n t末nh, ch岷 l瓢峄g ph貌ng t瓢啤ng 膽峄慽 t峄憈. L峄盿 ch峄峮 Green Co To Hotel l脿 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n, du kh谩ch c贸 th峄 tr岷 nghi峄噈 nh峄痭g ho岷 膽峄檔g vui ch啤i, 膬n u峄憂g b锚n b茫i bi峄僴 v么 c霉ng h岷 d岷玭.

D瓢峄沬 谩nh 膽猫n lung linh c峄 tr峄漣 膽锚m c霉ng c岷h s岷痗 t瓢啤i 膽岷筽 c峄 bi峄僴. C霉ng th瓢峄焠g th峄ヽ nh峄痭g m贸n 膬n ngon c霉ng gia 膽矛nh, b岷 b猫 l脿 tr岷 nghi峄噈 kh贸 qu锚n 膽峄慽 v峄沬 b岷 膽岷.

Kh谩m ph谩:

Nh脿 Ngh峄 Thanh M膬ng

 • 膼峄媋 ch峄: Th峄 Tr岷 C么 T么, Huy峄噉 C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0123 691 6414
 • Gi谩 ph貌ng: 500.000

Nh脿 ngh峄 Thanh M膬ng n岷眒 峄 th峄 tr岷 C么 T么, g岷 v峄沬 b茫i t岷痬 v脿 c岷g. Ph貌ng ngh峄 s岷h s岷, ti峄噉 nghi c贸 ban c么ng h瓢峄沶g ra bi峄僴. B岷 c贸 th峄 th峄ヽ d岷瓂 v脿o s谩ng s峄沵 膽峄 t岷璶 h瓢峄焠g h啤i s瓢啤ng mang v峄 m岷穘 c峄 bi峄僴 th峄昳 v脿o, s岷 l脿 nh峄痭g 岷 t瓢峄g kh贸 qu锚n.

Ch峄 nh脿 ngh峄 nhi峄噒 t矛nh, chu 膽谩o trong ti岷縫 膽贸n v脿 ph峄 v峄 du kh谩ch. D峄媍h v峄 膽i l岷, 膬n u峄憂g c农ng 膽瓢峄 ph峄 v峄 膽岷 膽峄 ngay t岷 nh脿 ngh峄.

Nh脿 ngh峄 Tr芒m Anh

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0164 979 3888
 • Gi谩 ph貌ng: 600.000

Nh脿 ngh峄 Tr芒m Anh c贸 6 ph貌ng, 膽瓢峄 trang b峄 膽i峄乽 h貌a, b矛nh n贸ng l岷h, t峄 qu岷 谩o鈥 ph峄 v峄 cho sinh ho岷 c谩 nh芒n. Ph貌ng ngh峄 s岷h s岷, tho谩ng m谩t, khu v峄眂 ban c么ng r峄檔g.

B锚n c岷h d峄媍h v峄 ngh峄 d瓢峄g th矛 nh脿 ngh峄 Tr芒m Anh c貌n cung c岷 th锚m m峄檛 s峄 d峄媍h v峄 kh谩c nh瓢: ph峄 v峄 膬n u峄憂g, cho thu锚 xe m谩y, c芒u c谩, c芒u m峄眂 v脿o ban 膽锚m鈥 Khi l瓢u tr煤 t岷 膽芒y, du kh谩ch c贸 th峄 tham gia v脿o nhi峄乽 ho岷 膽峄檔g tr岷 nghi峄噈 th煤 v峄 n脿y.

Nh脿 Ngh峄 Th脿nh C么ng C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: H峄搉g V脿n, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0167 296 0575
 • Gi谩 ph貌ng: 350.000- 500.000

Nh脿 ngh峄 Th脿nh C么ng m峄沬 膽瓢峄 膽瓢a v脿o s峄 d峄g t峄 n膬m 2017 n锚n ph貌ng 峄慶 m峄沬, thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, tinh t岷. 峄 c谩c ph貌ng ngh峄 膽瓢峄 trang b峄 ga 膽峄噈 m峄沬, cao c岷 n锚n t岷 ra c岷 gi谩c tho岷 m谩i khi ngh峄 ng啤i.

Ph貌ng ngh峄 c貌n c贸 nhi峄乽 c峄璦 s峄 h瓢峄沶g ra c岷h bi峄僴 C么 T么. Nh脿 ngh峄 ph峄 v峄 d峄媍h v峄 膬n u峄憂g, 膽i l岷 v么 c霉ng h岷 d岷玭, n岷縰 du kh谩ch s峄 d峄g tr峄峮 g贸i c谩c d峄媍h v峄 t岷 nh脿 ngh峄 Th脿nh C么ng c貌n nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 瓢u 膽茫i h岷 d岷玭.

Th脿nh Trung Hotel

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 098 563 82 98
 • Gi谩 ph貌ng: 600.000

Kh谩ch s岷 Th脿nh Trung n岷眒 t岷 trung t芒m c峄 膽岷 C么 T么. Ch峄 c岷 v脿i ph煤t 膽i b峄 l脿 c贸 th峄 膽岷縩 b茫i t岷痬 c峄 th峄 tr岷 v脿 m峄檛 s峄 膽i峄僲 du l峄媍h h岷 d岷玭 nh瓢: m农i 么ng Minh, C岷 Mi, B茫i 膼谩..

Kh谩ch s岷 Th脿nh Trung g峄搈 26 ph貌ng v峄沬 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, trang nh茫, khu v峄眂 ban c么ng r峄檔g thu岷璶 l峄 cho vi峄嘽 th瓢峄焠g ng岷痬 c岷h s岷痗 c峄 bi峄僴. Nh芒n vi锚n kh谩ch s岷 ph峄 v峄 nhi峄噒 t矛nh, chuy锚n nghi峄噋 h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 s峄 tho岷 m谩i, ti峄噉 nghi nh岷 cho du kh谩ch.

Nh脿 ngh峄 B岷 Ng峄峜

 • 膼峄媋 ch峄: H瓢峄沶g H贸a, Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0168 478 3056
 • Gi谩 ph貌ng: 400.000

Nh脿 ngh峄 B岷 Ng峄峜 膽a d岷g v峄 lo岷 h矛nh ph貌ng, c贸 ph貌ng gi瓢峄漬g 膽么i, ph貌ng 3 gi瓢峄漬g. M么 h矛nh ph貌ng ngh峄 c峄 nh脿 ngh峄 B岷 Ng峄峜 r岷 thu岷璶 l峄 cho nh峄痭g du kh谩ch 膽i c霉ng gia 膽矛nh hay nh贸m b岷 b猫.

Ph貌ng ngh峄 c贸 2 c峄璦 s峄 l峄沶 h瓢峄沶g ra khung c岷h b锚n ngo脿i t岷 c岷 gi谩c tho谩ng 膽茫ng, m谩t m岷. Nh脿 ngh峄 c贸 wifi t峄慶 膽峄 cao ph峄 v峄 mi峄卬 ph铆 cho nhu c岷 ruy c岷璸 m岷g c峄 du kh谩ch.

Nh脿 Ngh峄 Mai Lan

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • S膼T 033.889 301

Nh脿 ngh峄 Mai Lan n岷眒 t岷 trung t芒m c峄 huy峄噉 C么 T么, thu岷璶 l峄 cho nhu c岷 膽i l岷 c峄 du kh谩ch. Nh脿 ngh峄 c贸 m么 h矛nh ph貌ng 膽么i v脿 2 ph貌ng t岷璸 th峄 r峄檔g l峄沶, n岷縰 b岷 膽i theo 膽o脿n th矛 nh脿 ngh峄 Mai Lan ch铆nh l脿 m峄檛 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n h岷 d岷玭 m脿 b岷 c贸 th峄 tham kh岷. Nh脿 ngh峄 c贸 d峄媍h v峄 膬n u峄憂g ph峄 v峄 cho s峄 l瓢峄g kh谩ch 膽岷縩 40 ng瓢峄漣.

Nh脿 ngh峄 Minh V瓢啤ng

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H脿, 膼峄搉g Ti岷縩, 膽岷 C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 091 256 55 08

Nh脿 ngh峄 Minh V瓢啤ng kh么ng g岷 trung t芒m c峄 膽岷 C么 T么, vi峄嘽 膽i l岷 c贸 ch煤t kh贸 kh膬n h啤n. Tuy nhi锚n, kh么ng gian c峄 v霉ng qu锚 y锚n b矛nh n啤i 膽芒y r岷 ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g du kh谩ch y锚u th铆ch s峄 nh岷 nh脿ng, thanh t峄媙h.

Ch岷 l瓢峄g ph貌ng ngh峄 t瓢啤ng 膽峄慽 t峄憈, 膽谩p 峄﹏g 膽岷 膽峄 cho nhu c岷 c峄 du kh谩ch. Du kh谩ch c农ng c贸 th峄 tr岷 nghi峄噈 c谩c ho岷 膽峄檔g th煤 v峄 nh瓢: t岷痬 bi峄僴, c芒u c谩鈥

Nh脿 ngh峄 Chung V农

 • 膼峄媋 ch峄: H峄搉g V脿n, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 096 727 62 68
 • Gi谩 ph貌ng: 800.000- 1.200.000

Nh脿 ngh峄 Chung V农 c贸 ki岷縩 tr煤c v么 c霉ng 膽峄檆 膽谩o, c谩c ph貌ng ngh峄 kh么ng n岷眒 trong m峄檛 ki岷縩 tr煤c th峄憂g nh岷. Nh峄痭g ng么i nh脿 g峄 nh峄 xinh l脿 膽i峄僲 h岷 d岷玭 kh么ng th峄 kh么ng n贸i 膽岷縩 khi n贸i v峄 nh脿 ngh峄 Chung V农.

Kh么ng gian y锚n t末nh, ri锚ng t瓢 s岷 mang 膽岷縩 cho ho岷 膽峄檔g ngh峄 ng啤i c峄 b岷 nhi峄乽 膽i峄乽 b岷 ng峄 膽岷. Nh脿 ngh峄 g岷 bi峄僴, ch峄 c岷 v脿i ph煤t 膽i b峄 l脿 b岷 c贸 th峄 tham gia v脿o c谩c ho岷 膽峄檔g vui ch啤i 膽岷 l铆 th煤 b锚n b茫i bi峄僴.

Th峄 Ho脿ng C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: B茫i t岷痬 H峄搉g V脿n, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 093 633 55 33
 • Gi谩 ph貌ng: 800.000-1.200.000

Th峄 Ho脿ng C么 T么 n岷眒 tr锚n b茫i bi峄僴 H峄搉g V脿n. Nh脿 ngh峄 l脿 nh峄痭g m么 h矛nh container c农 v峄沬 膽岷 膽峄 m脿u s岷痗. B锚n trong container 膽瓢峄 l谩t g峄 v脿 trang b峄 nhi峄乽 thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, sang tr峄峮g l岷 c贸 ph岷 c峄璦 k铆nh l峄沶.

B岷 c贸 th峄 ng峄搃 ng岷痬 nh矛n khung c岷h b锚n ngo脿i t峄 ph貌ng ngh峄. Chi峄乽 膽岷縩 du kh谩ch c贸 th峄 ng峄搃 nh芒m nhi ch茅n tr脿 tr瓢峄沜 ph貌ng v脿 h瓢峄沶g t岷 nh矛n ra khung c岷h c峄 bi峄僴.

Nh脿 Ngh峄 B矛nh D芒n Duy Y岷縩

 • 膼峄媋 ch峄: H岷 Ti岷縩, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 091 399 91 98

Nh脿 ngh峄 b矛nh d芒n Duy Y岷縩 n岷眒 t岷 H岷 Ti岷縩, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么. L脿 nh脿 ngh峄 b矛nh d芒n, ch岷 l瓢峄g ph貌ng t瓢啤ng 膽峄慽 峄昻, du kh谩ch c贸 th峄 ngh峄 d瓢峄g t岷 膽芒y 膽峄 l岷 s峄ヽ cho nh峄痭g h脿nh tr矛nh tham quan d脿i c峄 m矛nh.

Ch峄 nh脿 ngh峄 th芒n thi峄噉, nh芒n vi锚n ph峄 v峄 nhi峄噒 t矛nh, chuy锚n nghi峄噋. Nh脿 ngh峄 c贸 cung c岷 wifi mi峄卬 ph铆 膽峄 du kh谩ch truy c岷璸 m岷g.

Tham kh岷 c谩c g贸i b岷 hi峄僲 cho chuy岷縩 膽i c峄 b岷

 1. https://gtop.vn/nen-mua-bao-hiem-du-lich-gia-re-dua-vao-cac-tieu-chi-nao/
 2. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-liberty-travelcare-co-tot-khong/
 3. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-hang-khong-vni/
 4. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-trong-nuoc/
 5. https://gtop.vn/top-15-cong-ty-bao-hiem-tot-va-uy-tin-nhat-nam/
 6. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-toan-cau-korean-air/
 7. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-pvi/
 8. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-liberty-travelcare/
 9. https://gtop.vn/3-loai-bao-hiem-du-lich-thiet-yeu/
 10. https://gtop.vn/cac-loai-bao-hiem-du-lich-uy-tin-hien-nay/
 11. https://gtop.vn/li-do-nen-mua-bao-hiem-du-lich/
 12. https://gtop.vn/bao-hiem-du-lich-la-gi/
 13. https://gtop.vn/danh-gia-bao-hiem-du-lich-cac-goi-bao-hiem/

Ph瓢啤ng Thu媒 Hotel

 • 膼峄媋 ch峄: Khu 4, th峄 tr岷 C么 T么, huy峄噉 C么 T么, t峄塶h Qu岷g Ninh, qu岷g ninh, Qu岷g Ninh
 • S峄 膽i峄噉 tho岷: 0989628944
 • Gi谩 ph貌ng : 500,000 VN膼

Kh谩ch s岷 Ph瓢啤ng Th煤y t峄峚 l岷 t岷 v峄 tr铆 trung t芒m c峄 th峄 tr岷, g岷 c岷g v脿 b茫i bi峄僴 B谩c H峄, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho vi峄嘽 tham quan c峄 du kh谩ch. Kh谩ch s岷 ph峄 v峄 膽a d岷g v峄 lo岷 h矛nh ph貌ng ngh峄, kh么ng ch峄 c贸 ph貌ng 膽啤n, ph貌ng 膽么i m脿 c貌n c贸 nh峄痭g ph貌ng t岷璸 th峄.

Nh峄痭g d峄媍h v峄 c贸 th峄 s峄 d峄g t岷 kh谩ch s岷 nh瓢: thu锚 xe 膽岷/ xe m谩y, 膽瓢a 膽贸n kh谩ch du l峄媍h, d峄媍h v峄 膬n u峄憂g.

Nh脿 Ngh峄 Hoa Sen

 • 膼峄媋 ch峄: khu 4 tt c么 t么
 • 膼i峄噉 tho岷: 094 815 35 94
 • Gi谩 ph貌ng: T峄 400.00

Nh脿 ngh峄 Hoa Sen n岷眒 t岷 trung t芒m c峄 膽岷 C么 T么, g岷 v峄沬 nhi峄乽 膽i峄僲 du l峄媍h h岷 d岷玭. Kh么ng gian ph貌ng ngh峄 g峄峮 g脿ng, 膽岷 膽峄 c谩c trang thi岷縯 b峄 ti峄噉 nghi cho ho岷 膽峄檔g sinh ho岷 c谩 nh芒n c峄 du kh谩ch.
N岷縰 c贸 nhu c岷 th矛 b岷 c贸 th峄 thu锚 xe m谩y t岷 nh脿 ngh峄 膽峄 ph峄 v峄 cho h脿nh tr矛nh kh谩m ph谩 膽岷 C么 T么 c峄 m矛nh. Nh脿 ngh峄 c贸 wifi mi峄卬 ph铆 cho du kh谩ch s峄 d峄g.

Nh脿 ngh峄 H瓢啤ng Giang

 • 膼峄媋 ch峄: Nam H岷, tt. C么 T么, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 091 970 61 63
 • Gi谩 ph貌ng: 300 000 鈥 600 000VN膼/ph貌ng.

Nh脿 ngh峄 H瓢啤ng Giang n岷眒 t岷 trung t芒m c峄 th峄 tr岷 c么 T么. C谩c ph貌ng ngh峄 膽峄乽 膽瓢峄 trang b峄 ga g峄慽 s岷h s岷, ph貌ng 峄慶 ng膬n n岷痯 y锚n t末nh ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 ngh峄 d瓢峄g c峄 du kh谩ch.

M峄檛 s峄 ph貌ng c峄 nh脿 ngh峄 c贸 ban c么ng h瓢峄沶g ra bi峄僴, b岷 c贸 th峄 ng岷痬 nh矛n c岷h t瓢峄g m岷穞 tr峄漣 m峄峜 tr锚n bi峄僴 t岷 膽芒y. Nh脿 ngh峄 c贸 cung c岷 d峄媍h v峄 膬n u峄憂g v脿 xe 膽瓢a 膽贸n.

Nh脿 ngh峄 Th岷痬 Gi谩p

 • 膼峄媋 ch峄: 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0169 435 0659
 • Gi谩 ph貌ng: 300 000 鈥 500 000VN膼/ng瓢峄漣.

膼峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 cu峄慽 c霉ng m脿 ch煤ng t么i mu峄憂 gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 c谩c b岷 l脿 nh脿 ngh峄 Th岷痬 Gi谩p. 膼芒y l脿 nh脿 ngh峄 b矛nh d芒n c贸 ch岷 l瓢峄g ph峄 v峄 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 kh谩 t峄憈 t峄 du kh谩ch.

Ch峄 c谩ch b茫i t岷痬 H峄搉g V脿n kho岷g 50 m n锚n thu岷璶 ti峄噉 cho vi峄嘽 vui ch啤i, ngh峄 d瓢峄g . Nh脿 ngh峄 k岷縯 h峄 gi峄痑 d峄媍h v峄 ngh峄 d瓢峄g v脿 膬n u峄憂g.

Nh峄痭g homestay C么 T么 l茫ng m岷 g岷 bi峄僴 膽谩ng ch峄峮

Th峄 Th峄媙h homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0382 726 433
 • Gi谩 c岷: 600.000 鈥 800.000膽/膽锚m

T矛m 膽i峄僲 h岷筺 h貌 l媒 t瓢峄焠g, t矛m 膽i峄僲 h瓢峄焠g tu岷 tr膬ng m岷璽 ho脿n h岷, t矛m n啤i t峄 t岷璸 vui ch啤i x岷 l谩ng v峄沬 b岷 b猫,鈥? Ch峄峮 ngay c谩c c膬n nh脿 g峄 s岷痗 m脿u n岷眒 g岷 b茫i bi峄僴 H峄搉g V脿n c峄 Th峄 Th峄媙h, 膽岷 b岷 b岷 s岷 c贸 m峄檛 chuy岷縩 膽i ch啤i h啤n c岷 tuy峄噒 v峄漣 膽岷.

Homestay t岷 C么 T么 Th峄 Th峄媙h s峄 h峄痷 lo岷 ph貌ng ngh峄 b岷痶 m岷痶, n峄昳 b岷璽. 膼岷穋 bi峄噒, c谩c c膬n ph貌ng kh么ng n岷眒 trong 1 t貌a nh脿 m脿 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 th脿nh nh峄痭g c膬n nh脿 nh峄 ri锚ng t瓢, cho du kh谩ch c贸 kh么ng gian 膽峄檆 l岷璸 膽峄 sinh ho岷, ng峄 ngh峄 tho岷 m谩i h啤n.

Ch峄 m岷 v脿i ph煤t t峄 homestay ra 膽岷縩 b茫i bi峄僴 H峄搉g V脿n, t岷 膽芒y, b岷 c贸 th峄 t岷痬 bi峄僴, t岷痬 n岷痭g, t峄 ch峄ヽ ti峄嘽 n瓢峄沶g, c岷痬 tr岷, t岷璶 h瓢峄焠g chuy岷縩 膽i c峄 m矛nh th岷璽 s岷g kho谩i nh茅.

H峄搉g V脿n homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: B茫i Bi峄僴 H峄搉g V脿n, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 01638 687 298
 • Gi谩 c岷: 600.000 鈥 1.000.000膽/膽锚m

T岷 c岷 nh峄痭g g矛 b岷 mu峄憂 l脿 m峄檛 c膬n homestay g岷 s谩t, g岷 s谩t v脿 g岷 th岷璽 s谩t v峄沬 bi峄僴? H峄搉g V脿n homestay ch岷痗 ch岷痭 s岷 l脿m th峄廰 m茫n b岷, b峄焛 c谩c c膬n nh脿 g峄 xinh x岷痭 c峄 nh脿 ngh峄 n脿y n岷眒 kh么ng th峄 s谩t b峄 bi峄僴 h啤n.

M峄梚 s谩ng th峄ヽ d岷瓂 b岷 ch岷硁g c岷 m峄 c峄璦 ra m脿 ch峄 c岷 v茅n r猫m c峄璦, l脿 c贸 th峄 nh矛n th岷 to脿n c岷h bi峄僴 bao la tr谩ng l峄 ph峄 膽岷 m岷痶 b岷 r峄搃 膽岷.

Homestay c贸 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, 膽啤n gi岷, 10 ph貌ng ri锚ng v峄沬 2 lo岷 cho b岷 l峄盿 ch峄峮, 1 l脿 lo岷 ph貌ng d脿nh cho 6 kh谩ch v脿 1 lo岷 ph貌ng d脿nh cho 4 kh谩ch v峄沬 gi瓢峄漬g ch膬n n峄噈 膽岷 膽峄, t峄沬 l脿 峄 nh瓢 nh脿 c峄 m矛nh, kh么ng c岷 chu岷﹏ b峄 g矛 th锚m 膽芒u nh茅.

Coto Life homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 098 872 26 88
 • Gi谩 c岷: 1.000.000 鈥 1.400.000膽/膽锚m

C么 T么 Homestay Coto Life 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 theo m么 h矛nh resort cao c岷 峄 c谩c 膽岷 nhi峄噒 膽峄沬 nh瓢 Maldives, Chiang Mai, mang 膽岷縩 cho b岷 nh峄痭g kho岷g th峄漣 gian ngh峄 d瓢峄g tr谩nh n贸ng th煤 v峄, nh峄痭g b峄ヽ h矛nh s峄憂g 岷 kh么ng th峄 ch岷 h啤n.

V峄沬 t岷 c岷 bungalow 膽瓢峄 l脿m b岷眓g g峄 t峄 nhi锚n, m谩i tranh 膽瓢峄 l峄 b岷眓g c峄 l岷 ngay tr锚n 膽岷, ph铆a sau bungalow l脿 r峄玭g c芒y xanh m瓢峄泃, tr瓢峄沜 m岷穞 l脿 b茫i bi峄卬 n锚n th啤, v瓢峄漬 t岷痬 l峄 thi锚n h脿i h貌a ho脿n h岷 v峄沬 thi锚n nhi锚n. Ch峄 g矛 n峄痑 m脿 kh么ng 膽岷縩 nh脿 ngh峄 tuy峄噒 nh岷 V峄媙h B岷痗 B峄 n脿y t岷璶 h瓢峄焠g b岷 nh峄.

Nh峄痭g homestay 膽岷 C么 T么 c贸 thi岷縯 k岷 bungalow 膽峄檆 膽谩o, 膽岷筽 m岷痶

Nh脿 tr貌n Bungalow homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: Th么n H峄搉g H岷, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 098 872 26 88
 • Gi谩 c岷: 1.000.000 鈥 1.200.000膽/膽锚m

C谩c c膬n homestay tr锚n 膽岷 C么 T么 膽铆ch th峄眂 l脿 膽a s岷痗 膽a m脿u, 鈥渕峄梚 hoa m峄梚 v岷烩, trong 膽贸 c贸 kh么ng 铆t m岷玼 s峄 h峄痷 thi岷縯 k岷 膽峄檆 l岷 m脿 b岷 nh矛n th么i 膽茫 mu峄憂 v脿o 峄 ngay nh瓢 Nh脿 tr貌 homestay 峄 膽芒y.

C谩c bungalow 膽瓢峄 x芒y d峄眓g th脿nh c谩c h矛nh tr峄 tr貌n n岷眒 ngang tr锚n m岷穞 膽岷 v峄沬 m岷穞 ti峄乶 膽峄慽 di峄噉 v峄沬 bi峄僴. M峄梚 bungalow c贸 di峄噉 t铆ch v峄玜 膽峄 cho 2 ng瓢峄漣 s峄 d峄g, tr么ng th矛 c贸 v岷 nh峄, h岷筽 nh瓢ng th峄眂 ch岷 ph貌ng r岷 r峄檔g, tho谩ng, kh么ng g貌 b贸 v脿 膽岷 b岷 view bi峄僴 膽岷筽 mi峄卬 ch锚.

Coto Gardens homestay

 • 膼峄媋 ch峄: Nam 膼峄搉g, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 0123 226 1996
 • Gi谩 c岷: 800.000 鈥 1.000.000膽/膽锚m

Nh峄痭g toa t脿u 膼脿 L岷 lu么n l脿m kh岷痗 ghi trong tr铆 nh峄 b岷 v峄 nh峄痭g h峄搃 瓢峄沜 膽岷筽 膽岷, l茫ng m岷 nh岷 v峄 thanh xu芒n v脿 b岷 mu峄憂 t矛m ki岷縨 m峄檛 n啤i 峄 mi峄乶 B岷痗 cho c岷 gi谩c t瓢啤ng t峄 nh瓢 v岷瓂? Homestay 峄 C么 T么 鈥 Coto Gardens c贸 l岷 ch铆nh l脿 n啤i b岷 膽ang t矛m ki岷縨 b岷 l芒u 膽岷.

Coto Gardens thi岷縯 k岷 c谩c c膬n bungalow c峄 m矛nh theo d岷g tao t脿u v峄玜 kh谩c bi峄噒 v峄玜 xinh 膽岷筽. Ch岷 li峄噓 g峄, kim lo岷 mang 膽岷縩 s峄 v峄痭g ch岷痗 v脿 sang tr峄峮g cho m峄梚 鈥渢oa t脿u鈥, n峄檌 th岷, 膽峄 d霉ng 膽岷 膽峄 cho du kh谩ch thu岷璶 ti峄噉 ngh峄 ng啤i.

C贸 d峄媍h v峄 xe 膽岷 mi峄卬 ph铆 cho b岷 膽i d岷 b茫i bi峄僴 linh ho岷, nh脿 h脿ng v峄沬 nh峄痭g 膽岷穋 s岷 h岷 d岷玭, c峄眂 ph霉 h峄 cho b岷 y锚u 岷﹎ th峄眂 tr岷 nghi峄噈.

Th脿nh Nguy峄噒 homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • 膼i峄噉 tho岷: 01667 000 518
 • Gi谩 c岷: 600.000 鈥 1.000.000膽/膽锚m

Thi岷縯 k岷 homestay ki峄僽 nh脿 g峄, m谩i nh峄峮 qu谩 ph峄 bi岷縩, tr么ng Th脿nh Nguy峄噒 ch岷硁g c贸 g矛 膽峄 膽岷穋 s岷痗 b岷 nh峄. N岷縰 nh岷璶 膽峄媙h nh瓢 v岷瓂 c贸 th峄 v脿 b峄 qua Th脿nh Nguy峄噒 s岷 th岷璽 r岷 膽谩ng ti岷縞 膽岷.

Th脿nh Nguy峄噒 x芒y d峄眓g c谩c nh脿 ngh峄 nh峄 v峄沬 ch岷 li峄噓 ho脿n to脿n b岷眓g g峄, t峄 v谩ch t瓢峄漬g, c峄璦 膽岷縩 m谩i 膽瓢峄 l脿m b岷眓g nh峄痭g thanh g峄 vu么ng v峄ヽ s岷痯 x岷縫 theo 1 tr岷璽 t峄 gi峄憂g y 膽煤c nhau, 膽i峄乽 r岷 kh贸 l脿m 膽瓢峄 v峄沬 ch岷 li峄噓 t峄 nhi锚n.

B锚n trong m峄梚 c膬n ph貌ng 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 膽啤n gi岷, 岷 c煤ng, s芒n v瓢峄漬 tr峄搉g c谩c c芒y nhi峄噒 膽峄沬 mang 膽岷 kh么ng kh铆 bi峄僴 cho b岷 c岷 gi谩c b矛nh y锚n khi ngh峄 d瓢峄g t岷 膽芒y nh茅.

C么 T么 Homestay Ti锚n Sa

 • 膼峄媋 ch峄: Khu 1, ph峄 V貌m Xi, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • S峄 膽i峄噉 tho岷: 094 904 29 70
 • Gi谩 c岷: 500.000 鈥 800.000膽/膽锚m

Ti锚n Sa thi岷縯 k岷 lo岷 bungalow t瓢峄漬g v脿ng m谩i l谩 膽啤n gi岷, nh岷 nh脿ng n岷眒 tr岷 d脿i tr锚n m峄檛 g贸c 膽岷 C么 T么, gi峄痑 l峄慽 膽i c贸 l贸t 膽谩 cu峄檌 l脿 nh峄痭g h脿ng c芒y xanh m瓢峄泃 mang 膽岷縩 kh么ng kh铆 b矛nh y锚n, tho岷 m谩i cho to脿n b峄 homestay C么 T么.

B锚n trong c谩c c膬n ph貌ng 膽瓢峄 trang tr铆 岷 谩p, hi峄噉 膽岷, s峄 d峄g nhi峄乽 ch岷 li峄噓 h峄峚 ti岷縯 d芒n t峄檆, 膽峄 n峄檌 th岷 b岷眓g g峄 tre th芒n thi峄噉, m峄檛 m岷穞 t瓢峄漬g b岷眓g k铆nh cho t岷 nh矛n t峄 trong c峄眂 r峄檔g, d峄 d脿ng ng岷痬 phong c岷h m峄梚 th峄漣 kh岷痗 trong ng脿y.

Nh峄痭g homestay C么 T么 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, th芒n thi峄噉

聽C么 T么 Center Homestay

 • 膼峄媋 ch峄: Th么n Nam 膼峄搉g, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • Gi谩 c岷: 600.000膽/膽锚m

C峄眂 k峄 th芒n thi峄噉 l脿 膽i峄乽 膽岷 ti锚n m脿 c谩c du kh谩ch 膽岷縩 nh脿 ngh峄 homestay 峄 C么 T么 n脿y c岷 nh岷璶 膽瓢峄. Homestay thi岷縯 k岷 nh瓢 nh脿 d芒n, kh么ng ki峄僽 c谩ch, c岷 k峄 m脿 r岷 dung d峄, 岷 c煤ng, c谩c ph貌ng ng峄 s谩ng s峄, gia ch峄 chu 膽谩o, h峄 tr峄 h岷縯 m矛nh cho c谩c kh谩ch tr峄.

H啤n n峄痑, 峄 膽芒y c贸 cung c岷 d峄媍h v峄 t峄 ch峄ヽ ti峄嘽, xe 膽i峄噉 膽瓢a 膽贸n du kh谩ch 膽i/v峄 t峄 c谩c 膽i峄僲 th膬m quan l芒n c岷璶. Th峄ヽ 膬n ngon b峄 r岷, kh么ng gian s芒n v瓢峄漬 tr岷 r峄檔g m谩t m岷, d峄 ch峄媢, l脿 l峄盿 ch峄峮 du l峄媍h m霉a h猫 c峄眂 膽煤ng 膽岷痭 cho nh贸m b岷 nh茅.

Homestay Anh Ki峄噒 C么 T么 nh脿 g峄

 • 膼峄媋 ch峄: 45 V农 V膬n Hi岷縰, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • S峄 膽i峄噉 tho岷: 096 232 39 32
 • Gi谩 c岷: T峄 400.000膽/膽锚m

Anh Ki峄噒 c贸 v峄 tr铆 峄 trung t芒m th峄 tr岷, 峄 chung quanh homestay c贸 nhi峄乽 ch峄, c峄璦 h脿ng t岷 h贸a, qu谩n 膬n cho du kh谩ch di chuy峄僴, 膬n u峄憂g, vui ch啤i thu岷璶 ti峄噉, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, c么ng s峄ヽ cho vi峄嘽 t矛m ki岷縨, 膽i l岷 hi峄噓 qu岷.

C谩c ph貌ng ngh峄 tho谩ng m谩t, s岷h s岷, khu s芒n v瓢峄漬 v峄沬 nhi峄乽 c芒y c峄 hoa l谩 t瓢啤i t峄憈 mang 膽岷縩 b岷 kh么ng kh铆 trong l脿nh cho homestay 峄 C么 T么.

Haki Homestay C么 T么

 • 膼峄媋 ch峄: B茫i bi峄僴 H峄搉g V脿n, C么 T么, Qu岷g Ninh
 • Gi谩 c岷: T峄 850.000膽/膽锚m

Thi岷縯 k岷 2 t岷g, l岷 m脿u 膽en v脿 tr岷痭g l脿m t么ng m脿u ch峄 cho to脿n b峄 ki岷縩 tr煤c, c谩c c膬n ph貌ng di峄噉 t铆ch r峄檔g, s峄 h峄痷 n茅t t峄慽 gi岷 m脿 hi峄噉 膽岷.

膼i峄僲 nh岷 c峄 nh脿 ngh峄 thu峄檆 v峄 h峄 n瓢峄沜 nh峄 n岷眒 trung t芒m homestay, t岷 c岷 c谩c ph貌ng ngh峄 膽峄乽 l岷痯 c峄璦 k铆nh l峄沶 h瓢峄沶g th岷硁g v峄 ph铆a h峄 n瓢峄沜, m峄檛 m岷穞 kh谩c c农ng 膽瓢峄 l岷痯 c峄璦 k铆nh v脿 h瓢峄沶g v峄 ph铆a s芒n v瓢峄漬 l峄沶, n啤i tr峄搉g nhi峄乽 c芒y l谩 cho b岷 nhi峄乽 t岷 view, tr岷 nghi峄噈 th煤 v峄 h啤n.

Th铆ch th煤 v峄沬 b岷 k峄 m岷玼 homestay C么 T么 n脿o trong danh s谩ch tr锚n, b岷 nhanh tay li锚n h峄 膽峄 膽岷穞 ph貌ng, l锚n k岷 ho岷h du l峄媍h ngay khi c岷 team c貌n 膽ang 鈥渞岷 nhi峄噒 huy岷縯鈥 n脿o!

Tr锚n 膽芒y l脿 nh峄痭g th么ng tin v峄 膽峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 tr锚n 膽岷 C么 T么. N岷縰 b岷 膽ang t矛m ki岷縨 nh脿 ngh峄 cho h脿nh tr矛nh kh谩m ph谩 C么 T么 c峄 m矛nh th矛 h茫y tham kh岷 v脿 b峄 sung v脿o c岷﹎ nang du l峄 nh茅.

GTOP Reviews

GTOP Reviews聽鈥 Homestay, Kh谩ch s岷, B岷 hi峄僲, T脿i ch铆nh, S峄 ki峄噉
Th么ng tin tour du l峄媍h & 膼谩nh gi谩 膽i峄僲 du l峄媍h h岷 d岷玭.
膼谩nh gi谩 nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷, ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 t岷 膽i峄僲 膽岷縩
膼谩nh gi谩 c谩c g贸i combo ngh峄 d瓢峄g, gi峄沬 thi峄噓 c谩c d峄媍h v峄 t脿i ch铆nh, b岷 hi峄僲
膼谩nh gi谩 Homestay, kh谩ch s岷, 膼i峄僲 du l峄媍h, Tour du l峄媍h, 膼i峄僲 膽岷縩, ch芒n th峄眂 kh谩ch quan, uy t铆n
Chia s岷 kinh nghi峄噈 du l峄媍h, 膽i峄僲 膽岷縩, n啤i 膬n, ch啤i, ng峄 ngh峄 v脿 v膬n ho谩 膽峄媋 ph瓢啤ng
Ch芒n th峄眂 鈥 Kh谩ch quan
Website:聽https://gtop.vn 鈥撀https://gtop.vn/tag/homestay-co-to


https://baohiemdulichnoidia2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichchubb2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichquocte2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://muabaohiemdulich2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichaig2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://aigbaohiemdulich2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://pvibaohiemdulich2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiempvicare2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiembsh2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemvpi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichbaoviet2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichpvi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichchubb.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichquoctebaoviet2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichchauau2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichbaominh2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichliberty2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichquoctebaominh2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://libertybaohiemdulich2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdulichtrongnuoc2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemaoncare2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemaon2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemsuckhoeliberty2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemytepvi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemlibertyvietnam2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemsuckhoepti2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemvbicare2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://congtybaohiemliberty2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemyteliberty2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiembic2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemsuckhoepvi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baominhhanoi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://congtybaohiemaig2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://libertyhealthcare2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemsinhsan2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemquandoimic2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemliberty2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiempjico2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://congtybaohiemfwd2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemcathaylife2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemotobatbuoc2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemnaototnhat2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://congtybaohiemaig2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://congtybaohiemhanquoc2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdansuxeoto2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://micbaohiemquandoi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemmanulife2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemprudential2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemthaisan2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemdaiichi2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html
https://baohiemaia2020.blogspot.com/2020/09/homestay-co-to-gia-re-view-dep-sat-bien.html