homestay v农ng t脿u d脿nh ri锚ng cho b岷.聽H峄 Tr脿m l脿 膽i峄僲 膽岷縩 kh谩 m峄沬 l岷 nh瓢ng r岷 n峄昳 ti岷縩g trong c峄檔g 膽峄搉g 膽am m锚 x锚 d峄媍h. N岷縰 b岷 膽ang l锚n k岷 ho岷h ngh峄 d瓢峄g t岷 thi锚n 膽瓢峄漬g bi峄僴 n脿y, d瓢峄沬 膽芒y l脿 g峄 媒聽TOP resort, homestay H峄 Tr脿m c贸 c岷h quan 膽岷筽 g岷 bi峄僴 cho b岷聽qu锚n l峄慽 v峄.

Melia Ho Tram Beach Resort

 • 膼峄媋 ch峄:聽Ph瓢峄沜 Thu岷璶, huy峄噉 Xuy锚n M峄檆, t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽5.000.000膽.

Melia _ m峄檛聽homestay H峄 Tr脿m聽n岷眒 ngay c岷h b茫i bi峄僴 t岷 khu du l峄媍h H峄 Tr脿m. N啤i 膽芒y 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷 v脿 sang tr峄峮g b岷璫 nh岷. V峄沬 h峄 th峄憂g khu么n vi锚n c霉ng s芒n v瓢峄漬 tho谩ng m谩t, 膽岷 膽峄 谩nh s谩ng. Ch峄 c岷 ng岷痬 nh矛n l岷 膽岷 ti锚n, b岷 c峄 du kh谩ch n脿o c农ng s岷 ph岷 cu峄憂 h煤t, 膽岷痬 say.

H峄 th峄憂g ph貌ng 膽峄乽 c贸 t岷 nh矛n h瓢峄沶g bi峄僴. N峄檌 th岷 sang tr峄峮g v脿 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi. B岷 c贸 th峄 th岷 m矛nh v脿o 谩nh ho脿ng h么n d峄媢聽 nh岷 cu峄慽 ng脿y t峄 ban c么ng l峄檔g gi贸. Hay h铆t th峄 kh么ng kh铆 trong l脿nh d瓢峄沬 谩nh n岷痭g mai m峄梚 s谩ng th峄ヽ gi岷.

M峄檛 s峄 bi峄噒 th峄 c贸 h峄 b啤i ri锚ng v脿 khu v峄眂 ti岷縫 kh谩ch. Ngo脿i ra, Melia mang 膽岷縩 cho b岷 kh么ng gian v峄沬 nhi峄乽 ho岷 膽峄檔g gi岷 tr铆. Nh瓢 膽i xe 膽岷, gym, khu vui ch啤i tr岷 em鈥岷 c岷 s岷 gi煤p b岷 c贸 kh么ng gian tho岷 m谩i cho gia 膽矛nh 膽峄 c霉ng nhau t岷璶 h瓢峄焠g k峄 ngh峄 ho脿n h岷.

Villa No.5 Beachfront 1000m2 Sanctuary Ho Tram

 • 膼峄媋 ch峄:聽bi峄僴 H峄 Tr脿m, huy峄噉 Xuy锚n M峄檆, t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽17.000.000膽.

M峄檛 homestay H峄 Tr脿m sang tr峄峮g b岷璫 nh岷 cho k矛 ngh峄 d瓢峄g cho gia 膽矛nh, b岷 b猫. Villa c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch 1000m2 v峄沬 thi岷縯 k岷 ki岷縩 tr煤c hi峄噉 膽岷 v脿 膽峄檆 膽谩o. Ch峄 c岷 b瓢峄沜 nh岷 nh脿ng, b岷 膽茫 膽瓢峄 bi峄僴 xanh 么m tr峄峮 v脿o l貌ng. Khu villa v峄沬 tone tr岷痭g ch峄 膽岷 tinh t岷, nh岷 nh脿ng v脿 kh么ng k茅m ph岷 thu h煤t.

C谩c ph貌ng 膽瓢峄 b峄 tr铆 tinh t岷 v峄沬 nh峄痭g 膽峄 d霉ng nh岷 nh谩 nh岷 nh脿ng n峄昳 b岷璽. M峄梚 ph貌ng 膽峄乽 c贸 view h瓢峄沶g b峄 b啤i, h瓢峄沶g bi峄僴 tuy峄噒 膽岷筽.

N啤i 膽芒y cung c岷 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi, c霉ng kh么ng gian s峄憂g trong l脿nh. Ch岷痗 ch岷痭 b岷 v脿 gia 膽矛nh s岷 t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g ph煤t gi芒y tr峄峮 v岷筺 v脿 媒 ngh末a nh岷.

The Grand Ho Tram Resort & Casino

 • 膼峄媋 ch峄:聽Ph瓢峄沜 Thu岷璶, huy峄噉 Xuy锚n M峄檆, t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽3.200.000膽.

N啤i 膽芒y l脿 resort sang tr峄峮g v脿 膽岷硁g c岷 ch岷 l瓢峄g h脿ng 膽岷. V峄沬 kh么ng gian view h瓢峄沶g bi峄僴 si锚u 膽岷筽, thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷 v脿 phong c谩ch tinh t岷. The Grand Ho Tram Resort x峄﹏g 膽谩ng thu么c TOP 1 trong nh峄痭g聽homestay g岷 bi峄僴聽膽谩ng 膽峄搉g ti峄乶 nh岷 kh么ng n锚n b峄 l峄.

C谩c ph貌ng 膽峄乽 膽瓢峄 l谩t s脿n g峄 v脿 cung c岷 膽岷 膽峄 trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, 膽峄 d霉ng ti峄噉 nghi. M峄梚 ph貌ng c贸 c谩ch b峄 tr铆 v脿 m脿u s岷痗 ri锚ng. Nh瓢ng nh矛n t峄昻g th峄 l岷 v么 c霉ng h脿i h貌a v脿 膽峄檆 膽谩o, mang ch岷 ri锚ng.

N啤i 膽芒y c貌n c贸 s貌ng b岷 l峄沶 nh岷 Vi峄噒 Nam, b峄 b啤i ngo脿i tr峄漣 ti锚u chu岷﹏, h峄檖 膽锚m鈥h脿 h脿ng lu么n s岷祅 s脿ng cung c岷 nh峄痭g m贸n 膬n ngon 膽峄 h瓢啤ng v峄 脕 脗u. Ngo脿i ra, b岷 c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g chuy岷縩 du l峄媍h 膽谩ng gi谩 v峄沬 膽岷 膽峄 d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch 膽i k猫m kh谩c.

Ho Tram Beach Boutique Resort & Spa

 • 膼峄媋 ch峄:聽bi峄僴 H峄 Tr脿m, huy峄噉 Xuy锚n M峄檆, t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽2.200.000膽.

Resort t岷 H峄 Tr脿m v峄沬 l峄慽 thi岷縯 k岷 mang phong c谩ch truy峄乶 th峄憂g v脿 h貌a h峄 v峄沬 thi锚n nhi锚n. Kh么ng gian s芒n v瓢峄漬 膽瓢峄 瓢u ti锚n s峄 d峄g c芒y xanh v脿 tho谩ng m谩t c峄 gi贸 bi峄僴. Nh脿 tranh m峄檆 m岷 k岷縯 h峄 v峄沬 m峄檛 ch煤t hi峄噉 膽岷 mang v岷 m峄檔g m啤 v脿 l么i cu峄憂.

M峄梚 ph貌ng 膽峄乽 c贸 ban c么ng v脿 s芒n v瓢峄漬 tho谩ng m谩t. C谩c ph貌ng 膽峄乽 trang b峄 膽岷 膽峄 n峄檌 th岷 v脿 b峄 tr铆 膽峄檆 膽谩o t岷 kh么ng gian 岷 c煤ng. Ch岷 l瓢峄g ph峄 v峄 t岷 膽芒y kh谩 t峄憈, 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 cao.

Ngo脿i ra,聽homestay v农ng t脿u聽c貌n c贸 b峄 b啤i ngo脿i tr峄漣, s芒n tennis, v脿 r岷 nhi峄乽 ho岷 膽峄檔g vui ch啤i kh谩c. Nh瓢 c芒u c谩, ch猫o thuy峄乶, b贸ng chuy峄乶 b茫i bi峄僴, bida,鈥峄媍h v峄 spa gi煤p b岷 th瓢 gi茫n trong b峄 s峄 v脿 tho岷 m谩i tinh th岷.

>>Xem th锚m b脿i vi岷縯:聽Homestay l脿 g矛

Carmelina Beach Resort

 • 膼峄媋 ch峄:聽H峄 Tr脿m, Huy峄噉 Xuy锚n M峄檆 , B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽2.700.000膽.

T峄峚 l岷 t岷 v峄 tr铆 thu岷璶 l峄, b岷 c贸 th峄 d峄 d脿ng di chuy峄僴 膽岷縩 b岷 k矛 膽i峄僲 tham quan n脿o t岷 H峄 Tr脿m. V峄沬 t岷 nh矛n bao qu谩t ra bi峄僴, Carmerlina Beach Resort mang phong c谩ch hi峄噉 膽岷 v脿 膽岷硁g c岷. M峄梚 c膬n nh脿 膽峄乽 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 膽峄檆 膽谩o, view h瓢峄沶g h峄 b啤i trong l脿nh, xanh m谩t.

H峄 th峄憂g ph貌ng ti锚u chu岷﹏ cung c岷 膽岷 膽峄 膽峄 d霉ng cho k峄 ngh峄. N峄檌 th岷 膽瓢峄 b峄 tr铆 sang tr峄峮g, hi峄噉 膽岷 v脿 tinh t岷.

Homestay H峄 Tr脿m n脿y cung c岷 t岷 c岷 d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch v脿 ho岷 膽峄檔g gi岷 tr铆. B岷 c贸 th峄 ng芒m m矛nh d瓢峄沬 h峄 b啤i tho谩ng m谩t. Hay spa th瓢 gi茫n c农ng nh瓢 r猫n luy峄噉 th峄 d峄 trong khu么n vi锚n. B岷 c农ng c贸 th峄 ch啤i tennis, xem phim 3D, karaoke,鈥

Vietsovpetro Resort

 • 膼峄媋 ch峄:聽Ph瓢峄沜 Thu岷璶, Huy峄噉 Xuy锚n M峄檆 , B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽1.700.000膽.

Resort 4 sao Vietsopetro 膽峄 ti锚u chu岷﹏ v脿 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷. V峄沬 kh么ng gian tho谩ng 膽茫ng c霉ng h峄 b啤i r峄檔g l峄沶, n啤i 膽芒y mang 膽岷縩 cho du kh谩ch nh峄痭g 岷 t瓢峄g 膽岷穋 bi峄噒 kh贸 qu锚n.

H峄 th峄憂g ph貌ng ng峄 膽峄乽 c贸 ban c么ng view h瓢峄沶g c峄眂 chill. M峄梚 s谩ng th峄ヽ gi岷, ch峄 c岷 h茅 m峄 t岷 r猫m c峄 l脿 谩nh n岷痭g mai 膽茫 lan t峄廰 kh岷痯 c膬n ph貌ng. Gi瓢峄漬g n峄噈 锚m 谩i c霉ng 膽峄 d霉ng hi峄噉 膽岷 s岷 cho b岷 c岷 gi谩c b矛nh y锚n, m啤 m峄檔g. Resort c贸 c谩c ph貌ng h峄峱, ph貌ng l脿m vi峄嘽 y锚n t末nh, t岷璸 trung v脿 tho岷 m谩i.

Ngo脿i ra, n啤i 膽芒y c貌n cung c岷 nh脿 h脿ng, h峄 b啤i r峄檔g l峄沶, qu谩n bar. Ngo脿i ra, c贸 khu s芒n ch啤i cho tr岷 em, ho岷 膽峄檔g gi岷 tr铆,聽thu锚 xe m谩y鈥δ惷 ch岷痗 ch岷痭 l脿 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n l媒 t瓢峄焠g cho b岷 g谩c l岷 芒u lo, th岷 h峄搉 m矛nh v脿o gi贸 bi峄僴 膽峄 b矛nh y锚n trong t芒m h峄搉.

Homestay Summer Stations

 • 膼峄媋 ch峄:聽Qu峄慶 l峄 55, 岷 1, X茫 Trang 膼峄媙h, Huy峄噉 Xuy锚n M峄檆 , B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u
 • G铆a tham kh岷:聽2.100.000膽.

C膬n homestay H峄 Tr脿m V农ng T脿u v峄沬 c峄 c芒y r峄 b贸ng. Kh么ng gian t岷 膽芒y ch芒n ch岷, b矛nh d峄 nh瓢ng kh么ng k茅m ph岷 l么i cu峄憂. C膬n nh脿 m脿u v脿ng 岷 c煤ng c霉ng c峄璦 s峄 m脿u tr岷痭g 膽i峄僲 to v脿 h脿ng c芒y tho谩ng 膽茫ng.

N啤i 膽芒y g峄搈 3 ph貌ng ng峄 v峄沬 gi瓢峄漬g 膽么i ti锚u chu岷﹏. C谩c ph貌ng 膽峄乽 膽瓢峄 trang b峄 膽岷 膽峄 膽峄 d霉ng c岷 thi岷縯 cho k矛 ngh峄 d瓢峄g. N峄檌 th岷 m峄檆 m岷 nh瓢ng b峄 tr铆 tinh t岷 v脿 ng膬n n岷痯.

膼岷縩 v峄沬 homestay H峄 Tr脿m 鈥 Summer Station, b岷 s岷 膽瓢峄 tr岷 nghi峄噈 nhi峄乽 ho岷 膽峄檔g th煤 v峄. C农ng nh瓢 th瓢峄焠g th峄ヽ nh峄痭g m贸n 膬n ngon 膽岷璵 h瓢啤ng v峄 Vi峄噒. T岷 膽芒y c农ng c贸 m峄檛 kh么ng gian ri锚ng l媒 t瓢峄焠g cho b岷 v脿 gia 膽矛nh c贸 nh峄痭g b峄痑 ti峄嘽 BBQ qu芒y qu岷, g岷痭 k岷縯 b锚n nhau.

Chill鈥檔 House V农ng T脿u

Chill鈥檔 House V农ng T脿u

Chill鈥檔 House V农ng T脿u l脿 m峄檛 chu峄梚 nh峄痭g c膬n h峄 nh峄 mang phong c谩ch H脿n Qu峄慶, n岷眒 xen k岷 gi峄痑 c谩c t岷g cao c峄 t貌a chung c瓢 Melody 膽瓢峄聽 bao quanh b峄焛 bi峄僴 v脿 m芒y tr峄漣. Homestay V农ng T脿u n脿y s岷 l脿 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n v么 c霉ng 媒 t瓢峄焠g cho m峄檛 k矛 ngh峄 d瓢峄g c峄眂 chill c峄 b岷. H茫y c霉ng GTOP t矛m hi峄僽 th锚m v峄 Homestay V农ng T脿u n脿y nh茅. Chill鈥檔 House V农ng T脿u 膼峄媋 ch峄: 149 V玫 Th峄 S谩u,…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Review Son鈥檚 Villa V农ng T脿u

Review Son鈥檚 Villa V农ng T脿u

Review Son鈥檚 Villa V农ng T脿u 3 b瓢峄沜 膽峄 膽岷縩 bi峄僴, 3 b瓢峄沜 膽峄 ng岷痬 tr峄峮 b矛nh minh, 3 b瓢峄沜 膽峄 n岷痬 tay nhau 膽i gi峄痑 n岷痭g v脿ng, c谩t tr岷痭g v脿 bi峄僴 xanh. C貌n g矛 tuy峄噒 v峄漣 h啤n khi ch峄峮 Son鈥檚 Villa V农ng T脿u cho chuy岷縩 du l峄媍h s岷痯 膽岷縩 c峄 m矛nh! 锘 Review Son鈥檚 Villa V农ng T脿u Son鈥檚 Villa V农ng T脿u t峄峚 l岷 t岷 2B3 膼岷穘g Th霉y Tr芒m, Ph瓢峄漬g 8, TP. V农ng T脿u. Ngay nh峄痭g b瓢峄沜 ch芒n 膽岷 ti锚n, b岷…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Review Villa Mimosa V农ng T脿u

Review Villa Mimosa V农ng T脿u

Review Villa Mimosa V农ng T脿u Kh么ng ch峄 l脿 鈥渢hi锚n 膽瓢峄漬g 膬n ch啤i鈥 cho c谩c b岷 tr岷, bi峄噒 th峄 Mimosa V农ng T脿u c貌n l脿 kh么ng gian sang tr峄峮g tuy峄噒 v峄漣 膽峄 c岷 gia 膽矛nh b岷 tho岷 m谩i t岷璶 h瓢峄焠g k矛 ngh峄 vui 鈥 kh峄廵 膽煤ng ngh末a. 锘 Xem chi ti岷縯 t岷: https://gtop.vn/review-villa-mimosa-vung-tau C谩c Homestay villa v农ng t脿u kh谩c聽https://gtop.vn/tag/homestay-vung-tau Bi峄噒 Th峄 Mimosa V农ng T脿u 鈥 n啤i t矛nh th芒n th膬ng hoa C岷 nh脿 t么i t峄沬 Mimosa ch峄 膽啤n gi岷 l脿 v矛 m岷 t么i…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Top 40 Villa V农ng T脿u view bi峄僴 膽岷筽 gi谩 r岷

Top 40 Villa V农ng T脿u view bi峄僴 膽岷筽 gi谩 r岷

Kh么ng c貌n quan ni峄噈 khi b茅 ch峄 mong 膽瓢峄 t岷痬 bi峄僴, ch啤i l芒u 膽脿i c谩t 峄 V农ng T脿u n峄痑, gi峄 膽芒y ta l岷 mu峄憂 膽瓢峄 th瓢 gi茫n, h瓢峄焠g th峄 峄 nh峄痭g n啤i b矛nh y锚n v脿 tho岷 m谩i nh瓢 ch铆nh ng么i nh脿 c峄 m矛nh. Top 40 Villa V农ng T脿u g岷 bi峄僴 膽岷筽 v脿 gi谩 r岷 sau 膽芒y s岷 l脿m b岷 kh么ng kh峄廼 ng岷 nhi锚n v峄 膽峄 sang tr峄峮g, ti峄噉 nghi v峄沬 view c岷璶 bi峄僴 v脿 gi谩 c岷 ph岷 ch膬ng ngay t岷…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

TOP 10 Resort, Homestay H峄 Tr脿m c岷h quan 膽岷筽 g岷 bi峄僴

TOP 10 Resort, Homestay H峄 Tr脿m c岷h quan 膽岷筽 g岷 bi峄僴

H峄 Tr脿m l脿 膽i峄僲 膽岷縩 kh谩 m峄沬 l岷 nh瓢ng r岷 n峄昳 ti岷縩g trong c峄檔g 膽峄搉g 膽am m锚 x锚 d峄媍h. N岷縰 b岷 膽ang l锚n k岷 ho岷h ngh峄 d瓢峄g t岷 thi锚n 膽瓢峄漬g bi峄僴 n脿y, d瓢峄沬 膽芒y l脿 g峄 媒 TOP 10 resort, homestay H峄 Tr脿m c贸 c岷h quan 膽岷筽 g岷 bi峄僴 cho b岷聽qu锚n l峄慽 v峄. Melia Ho Tram Beach Resort 膼峄媋 ch峄:聽Ph瓢峄沜 Thu岷璶, huy峄噉 Xuy锚n M峄檆, t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u G铆a tham kh岷:聽5.000.000膽. Melia _ m峄檛 homestay H峄 Tr脿m n岷眒…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m