Profile nghệ sĩ

Hồ sơ thành viên nhóm Apink

Hồ sơ thành viên nhóm Apink

Hồ sơ thành viên nhóm Apink Hồ sơ thành viên Apink: Sự kiện Apink và Mẫu người lý tưởng Apink (에이 핑크) là nhóm nhạc nữ S. Hàn Quốc trực thuộc IST Entertainment, hiện gồm 5 thành viên: Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo và Hayoung. Apink ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011, trực thuộc Plan A E...

Hồ sơ thành viên nhóm AOA Black

Hồ sơ thành viên nhóm AOA Black

Hồ sơ thành viên nhóm AOA Black AOA Black (에이오 에이 - 블랙) là một nhóm nhỏ của 3 thành viên AOA trực thuộc FNC Entertainment. Họ ra mắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2013. AOA Black Fandom Name: Elvis AOA Black Official Fan Color: – AOA Black Official Accounts: Twitter: @official_aoa Facebook: OfficialAOA...