Ẩm thực - GTOP

Ẩm thực

Hội Thảo "Chăm Sóc Sức Khoẻ Tinh Thần Trong Và Sau Đại Dịch" 2021

Hội Thảo "Chăm Sóc Sức Khoẻ Tinh Thần Trong Và Sau Đại Dịch" 2021

Hội Thảo "Chăm Sóc Sức Khoẻ Tinh Thần Trong Và Sau Đại Dịch" 2021 Thông tin từ ban tổ chức: Đại dịch đã là một biến cố chung cho tất cả chúng ta. Lần đầu tiên, chúng ta đã phải bị cách ly trong nhiều tháng và sự cô lập này có thể tạo ra sự cô đơn. Một số trong chúng ta đã trải qua sự mất...

Khóa Học Thiền - Cải Thiện Sức Khỏe Tinh Thần: "Xuân Hạ Thu Đông...Rồi Lại Xuân" 2021

Khóa Học Thiền - Cải Thiện Sức Khỏe Tinh Thần: "Xuân Hạ Thu Đông...Rồi Lại Xuân" 2021

Khóa Học Thiền - Cải Thiện Sức Khỏe Tinh Thần: "Xuân Hạ Thu Đông...Rồi Lại Xuân" 2021 Thông tin từ ban tổ chức: Xuân hạ thu đông… Rồi lại xuân Thời gian: 10:00 – 11:30, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11, 20/11, 04/12/2021. Zoom Meeting Link đăng ký Trong đại dịch Covid-19 này, mỗi người chúng ta có lẽ càng cảm nhận được rõ r&ecir...