Xử phạy đưa thông tin sai về sản phẩm bảo hiểm

Xử phạy đưa thông tin sai về sản phẩm bảo hiểm Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, thông tư quy định tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nếu có sai phạm sẽ bị xử phạt theo luật định. Các hành vi sai phạm bao gồm chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên, làm thay đổi vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động bảo hiểm, thông tin làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm khác. Ngoài ra còn xử phạt các hành vi tranh giành khách hàng dưới các...
quảng cáo

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, thông tư quy định tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nếu có sai phạm sẽ bị xử phạt theo luật định.

Các hành vi sai phạm bao gồm chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên, làm thay đổi vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động bảo hiểm, thông tin làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm khác.

Ngoài ra còn xử phạt các hành vi tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, khác; không công khai và minh bạch trong bán hàng, làm cho khách hàng hiểu sai về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm do doanh nghiệp cung cấp.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố; Chánh Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm (Bộ Tài chính) có quyền ra quyết định xử phạt những sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc thẩm quyền được giao.

Đối với những vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm, sẽ chuyển hồ sơ cho ngành chức năng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/3/2010./.

Thùy Dương (Vietnam+)