Workshop UX Writing & Cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam

Workshop UX Writing & Cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam Thông tin từ ban tổ chức: Chương trình được tổ chức ONLINE MIỄN PHÍ  Thời gian: 19:00 PM , Thứ 7, ngày 11/12/2021 trên ứng dụng Zoom. ---------- Nội dung buổi workshop bao gồm 6 phần chính: Phần 1: Tổng quan về UI, UX, CX Phần 2: Content Strategy & UX Writing Phần 3: Vai trò và tầm quan trọng của UX Writing Phần 4: Học UX Writing ở đâu? Phần 5: Cơ hội UX Writer ở Việt Nam Phần 6: Game giao lưu tặng sách (2 cuốn) Ban tổ chức & Diễn giả chương trình: Diễn giả: Chị. Khúc Cẩm Huyên – Senior UX Writer. Tác giả sách “UX writing – quyền năng tối thượng của nội dung tương tác ”và “UX content 4.0 – chọn đúng chữ, giữ người dùng” Host: Anh Bình Tô - Giám đốc đào tạo tại Keyframe. Đối tượng nên tham gia: Các bạn mới học UI/UX, muốn tìm hiểu...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Chương trình được tổ chức ONLINE MIỄN PHÍ 

Thời gian: 19:00 PM , Thứ 7, ngày 11/12/2021 trên ứng dụng Zoom.

----------

Nội dung buổi workshop bao gồm 6 phần chính:

Phần 1: Tổng quan về UI, UX, CX

Phần 2: Content Strategy & UX Writing

Phần 3: Vai trò và tầm quan trọng của UX Writing

Phần 4: Học UX Writing ở đâu?

Phần 5: Cơ hội UX Writer ở Việt Nam

Phần 6: Game giao lưu tặng sách (2 cuốn)

Ban tổ chức & Diễn giả chương trình:

Diễn giả: Chị. Khúc Cẩm Huyên – Senior UX Writer. Tác giả sách “UX writing – quyền năng tối thượng của nội dung tương tác ”và “UX content 4.0 – chọn đúng chữ, giữ người dùng”

Host: Anh Bình Tô - Giám đốc đào tạo tại Keyframe.

Đối tượng nên tham gia:

Các bạn mới học UI/UX, muốn tìm hiểu và ứng dụng UX Writing cho sản phẩm.

Các bạn đang làm ngành khác như Marketing, Content Writer… muốn tìm hiểu về ngành nghề UX Writing

----------

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện