Workshop The Message - Thông điệp

Workshop The Message - Thông điệp Tham gia Workshop "The Message - Thông điệp" bạn sẽ biết cách làm thế nào để toàn bộ tổ chức tập trung tối đa vào việc tạo ra giá trị? Làm thế nào để lãnh đạo là lãnh đạo phục vụ, là nền tảng để hỗ trợ cho những người lao động, để họ tạo ra nhiều giá trị nhất? Làm thế nào để xây dựng các chính sách, các quy tắc hoạt động để đảm bảo tính kỷ luật nhưng không làm cản trở tính sáng tạo và động lực trong tổ chức? Workshop này dựa trên ý tưởng từ các trò chơi khác như OpenSpace, Game Without Thrones và LeSS Dynamics. 1. Thời gian: 08h45 – 17h00 ngày 09/03/2020 2. Địa điểm: TP. Hà Nội 3. Cách thức thực hiện: + Workshop kéo dài 01 ngày (25 người tham gia trở lên) trong một không gian rộng lớn trong nhà....
quảng cáo

Tham gia Workshop "The Message - Thông điệp" bạn sẽ biết cách làm thế nào để toàn bộ tổ chức tập trung tối đa vào việc tạo ra giá trị? Làm thế nào để lãnh đạo là lãnh đạo phục vụ, là nền tảng để hỗ trợ cho những người lao động, để họ tạo ra nhiều giá trị nhất? Làm thế nào để xây dựng các chính sách, các quy tắc hoạt động để đảm bảo tính kỷ luật nhưng không làm cản trở tính sáng tạo và động lực trong tổ chức?

Workshop này dựa trên ý tưởng từ các trò chơi khác như OpenSpace, Game Without Thrones và LeSS Dynamics.

1. Thời gian: 08h45 – 17h00 ngày 09/03/2020

2. Địa điểm: TP. Hà Nội

3. Cách thức thực hiện:

+ Workshop kéo dài 01 ngày (25 người tham gia trở lên) trong một không gian rộng lớn trong nhà. Những người tham gia sẽ làm việc cùng nhau để tạo ra thông điệp bằng giấy gắn trên tường.

+ Workshop mô phỏng này cung cấp một bộ tiêu chuẩn về các quy định, chính sách và các nghi thức tối thiểu để các nhóm tự tổ chức thực hiện nhiệm vụ và liên tục cải tiến công việc của mình.

Workshop The Message - Thông điệp

4. Vì sao bạn nên tham gia Workshop này?

+ Bạn sẽ biết làm thế nào một số lượng lớn người có thể tự tổ chức để thực hiện công việc sáng tạo (phần mềm, thiết kế, sản xuất, bán hàng, lập chiến lược, động não... bất kỳ loại hình công việc nào).

+ Làm thế nào chúng ta có thể mở rộng các khái niệm Linh hoạt từ một nhóm nhỏ thành toàn bộ tổ chức mà không bị gò bó bởi những mô hình quản lý nặng nề phổ biến.

+ Bạn sẽ học được cách để những người thực hiện công việc tự thiết kế công việc một cách cộng tác. Bạn sẽ trải nghiệm cách mọi người tự tổ chức thành các nhóm Linh hoạt và đạt được kết quả mà họ được giao như thế nào.

5. Sau workshop này bạn sẽ có thể:

+ Lập các đội tự tổ chức hiệu quả

+ Biết cách tổ chức các đội làm việc theo kỹ năng, không phải vai trò

+ Biết cách xây dựng chính sách để đội tự tổ chức làm việc

+ Tạo các nghi thức cần thiết để thúc đẩy, hỗ trợ các đội tự tổ chức.

+ Cải tiến liên tục để toàn bộ tổ chức hoạt động trơn tru, dòng chảy công việc

Teal Unicorn đã tổ chức Workshop này cho Master of Business Analysis của Đại học Victoria of Wellington và được đánh giá tích cực từ sinh viên & các giáo sư và giảng viên, Rob và Cherry nhận thấy đây là một workshop hữu ích cho các nhà quản lý và đã tổ chức ở Sài Gòn tháng 12/2019 để giúp mọi người biết cách lập các đội tự tổ chức hiệu quả.

* Lưu ý:

Do số lượng có hạn nên chúng tôi sẽ dừng đăng ký khi có đủ người. Nếu các bạn muốn tham gia workshop này làm ơn đăng ký sớm. Thank you!