Workshop Online Butoh #2 - Asai Nobuyoshi 2020

Workshop Online Butoh #2 - Asai Nobuyoshi 2020 Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Workshop múa Butoh của nghệ sỹ múa Asai Nobuyoshi trong khuôn khổ chuỗi chương trình online về Butoh "BUTOH Months" do Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Bạn có thể theo dõi thêm thông tin về các Workshop khác, hoặc các phim/tài liệu về Butoh tại https://jpf.org.vn/performing-arts/butoh ** THÔNG TIN VỀ BUỔI WORKSHOP: 1. Thời gian: 10:00 ~ 11:30, 26.12.2020 (Thứ Bảy) 2. Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, kèm phiên dịch tiếng Việt 3. Đối tượng: Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm về chuyển động hình thể 4. Giảng viên: Asai Nobuyoshi 5. Cách thức tham dự: Chúng tôi chỉ tiếp nhận đăng ký đến 09:00 ngày 25/12 hoặc đến khi đạt đủ số lượng đăng ký. Link đăng ký: http://bit.do/WS20201226 Buổi Workshop sẽ được tổ...
quảng cáo

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Workshop múa Butoh của nghệ sỹ múa Asai Nobuyoshi trong khuôn khổ chuỗi chương trình online về Butoh "BUTOH Months" do Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Bạn có thể theo dõi thêm thông tin về các Workshop khác, hoặc các phim/tài liệu về Butoh tại https://jpf.org.vn/performing-arts/butoh

Workshop Online Butoh #2 - Asai Nobuyoshi 2020

** THÔNG TIN VỀ BUỔI WORKSHOP:

1. Thời gian: 10:00 ~ 11:30, 26.12.2020 (Thứ Bảy)

2. Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, kèm phiên dịch tiếng Việt

3. Đối tượng: Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm về chuyển động hình thể

4. Giảng viên: Asai Nobuyoshi

5. Cách thức tham dự:

Chúng tôi chỉ tiếp nhận đăng ký đến 09:00 ngày 25/12 hoặc đến khi đạt đủ số lượng đăng ký.

Link đăng ký: http://bit.do/WS20201226

Buổi Workshop sẽ được tổ chức online qua ứng dụng Zoom.

Link Workshop sẽ được gửi qua mail học viên muộn nhất vào sáng ngày 25/12/2020.

_______________

Mọi thắc mắc về Workshop xin liên hệ:

Ms. My (Ext. 103 | [email protected]) / Ms. Hương (Ext. 106) / Ms Sugisaki (Ext. 160)

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

TEL: 024-3944-7419